Katt i treet

Katt i treet, hvor skal jeg gå?

Sosiale medier og relasjonssamfunnet - Stein Arne Nistad

“Katt i treet, hvor skal jeg gå” er en historisk, strategisk og praktisk guide til sosiale medier og relasjonssamfunnet. Boken er et dobbelt "Kinderegg" og tilbyr seks ting på en gang! Boken vil være nyttig for ledere, ansatte og folk med ulik bakgrunn og interesse for fagfeltet. Den byr både på en populærvitenskapelig fremstilling – men er samtidig en anvendbar fagbok – både på det profesjonelle og det private plan.

27. mars 2012
RSS feed