Agile OutbreakFaggruppens formål

Faggruppen vår består av agile entusiaster som virkelig tror på og brenner for agile utvikling. Samtidig inviterer vi alle som er nysgjerrige på temaet til å bli med og få kontakt med personer som villig deler av sine kunnskap. Formålet med gruppen er å bli bedre sammen gjennom erfaringsdeling og gode diskusjoner.
Våre medlemmer representerer forskjellige typer bedrifter og prosjekter, og har også et omfattende kontaktnett innad i den agile verden. Dette gjør at vi har muligheten for å invitere og få innspill fra noen av de ledende aktørene innenfor scrum og agile.


Hva gjør vi?

Vi har selvsagt en agil tilnærming i arbeidet vi gjør sammen, og derfor har vi en backlog av temaer som er foreslått av nettverksmedlemmene våre.

Vi har 4 offisielle nettverksmøter i året, og i forkant av disse kan alle medlemmene våre gå inn og stemme opp og frem de temaene som til enhver tid er mest aktuelle for dem.


Bakgrunn

Bakgrunnen for nettverket er at veldig mange jobber etter agile prinsipper, men ulike forutsetninger gjør at vi ofte har en ulik tilnærming til gjennomføringen.

Ved å dele informasjon på tvers av organisasjoner og prosjekter, kan vi sammen sørge for at veien mot økt forretningsverdi og effektivitet blir kortere.

Vi ønsker å ha et bredt fokus på ulike agile teknikker, både normative og adaptive. Derfor diskuterer og sammenligner vi gjerne alt fra RUP, XP, Scrum, Kanban, GTD etc…