eHelse-vignett

eHelse 2018

Konferanse 18. og 19. april 2018 i Oslo

Hold av datoen!

Yearbook of Medical Informatics

Yearbook of Medical Informatics

Vol. 9; 2014

Her kan du lese og laste ned Yearbook of Medical Informatics helt gratis, en medlemsfordel til DND-medlemmer fra PubMed Central.

28. januar 2015

Pressemelding: TOGAF på norsk til sommeren

Mange virksomheter har hatt IT-arkitekter på kurs i The Open Group Architecture Framework (TOGAF), men finner det utfordrende å bruke rammeverket uten et norsk begrepsapparat og tilpasninger til lokale forhold. En gruppe er nå i gang med å oversette TOGAF-ordlista til norsk.

30. april 2014
Industriell IKT

Spennende muligheter for helsesektoren

Morgendagens helseutfordringer krever autonome løsninger. Hvordan kan standardiserte funksjonsmodeller kobles mot kvalitetssikrede arbeidsprosesser og rutiner? Kan tankegangen i industriell IKT overføres til helsesektoren? Hvilke muligheter ligger i den teknologiske utviklingen?

8. august 2012
Facetime_ingress

mHelse hjelper hele familien

Fagfolk mener...

Eline fikk iPad og dermed økt livskvalitet.
26. april 2012
Peter Flem Heading Kommentar_ingress_web

”Responsibility-to-share”

Fagfolk mener...

Helse er som penger. Jo lenger tid det tar å få nødvendig informasjon helseforetak i mellom, jo dårligere utfall blir det av det man ønsker å oppnå.
17. april 2012
Telemedisin [ingress]

En enklere og sikrere pasienthverdag

Fagfolk mener...

RFID-brikker og QR-koder skal gi pasienter en enklere og tryggere hverdag.

2. mars 2012
NorHIT - ingress

Norsk Helse-IT etablert som nasjonalt forum

Fredag 16. desember ble DNDs nasjonale forum for IT i helsesektoren, Norsk Helse-IT (NorHIT), etablert. Forumet favner bredt, iverksetter aktiviteter og er åpne for de som engasjerer seg innen IT og helse.
23. desember 2011
GPS demens

Økt livskvalitet med GPS-teknologi

Fagfolk mener...

Den aller siste dagen i oktober ble historisk. En liten pike ble født på Filippinene. Hun ble verdensborger nr. 7 milliarder. Og vi blir bare eldre og eldre.
11. november 2011
Erling Wold_Kommentar

Er katta i sekken?

Fagfolk mener...

Behovet for brukertilpasset arkitektur øker, og veien fra behov til innkjøp blir stadig kortere. Gode råd er dyre, og vi må eie rådene og beslutningene selv.

7. oktober 2011
RSS feed