iCalendar

Åpne datakilder i mobile applikasjoner – muligheter og utfordringer

4. mai 2010, Oslo

Frokostmøte der forretningsmulighetene som ligger i å benytte åpne datakilder i mobile applikasjoner blir presentert og diskutert.

Hvor ligger nytteverdien i denne typen strukturering og innhenting av data og hva har blitt gjort innenfor denne typen løsninger?
Møt opp og få:

  • Innsikt i hvordan en gjennomført semantisk sammenstilling av datakilder gir dine mobile applikasjoner en strategisk gjenbruksverdi og nye forretningsmuligheter.
  • Kjennskap til andre sine utfordringer og hvordan de har løst disse.
  • To interessante foredrag som tar for seg ulike caser. Begge foredragene oppmuntrer til diskusjon om hvordan en semantisk struktur og bruk av åpne data kan bidra til å lage forretningseffektive ”mashup” løsninger med hjelp av mobile teknologier.


Målgruppe: Forretningsutviklere, beslutningstakere, IT-arkitekter

Program:

08:00 Registrering m/frokost og kaffe

08:30 Velkommen

08:30 Introduksjon til Semantisk web og open data
Pia Jøsendal, kunnskapsingeniør Computas AS
Mobil strategi/teknologi
Bjørn Sloth, markedssjef Systek AS

09:00 Forretningsmodellering i Jernbaneverket basert på semantiske teknologier og sensorinformasjon
Arne Dybdahl, seniorrådgiver Jernbaneverket
Foredragsholder forklarer sensorinformasjon i samspill med Jernbaneverkets systemer for å produsere real-time data.

09:25 Kaffepause

09:35 Sesam4 - semantisk mashup av åpne datakilder i en mobilapplikasjon for turisme – er dataene tilgjengelige overalt?
Odd-Wiking Rahlff, overingeniør Computas AS og Pia Jøsendal, kunnskapsingeniør Computas AS

Denne presentasjonen fokuserer på semantisk web teknologi og bruk av åpne tilgjengelige offentlige data (Linked Open Data) i en mobil pilot for turisme.

10:00 Diskusjon og oppsummering

Tid: Tirsdag 4.mai 2010 kl 08:00-10:30
Sted: Systek AS, Martin Linges vei 17, Fornebu
Følgende linjer stopper ved IT-Fornebu fra Oslo bussterminal: 24, 28, 31 (tar 22 min.), 31E (tar 16 min.), 733, 739 og Timeekspressen linje 4. Bussene går ofte, og hvert 5. minutt i rushtiden.

Det er også mulig å ta tog til Lysaker, hvor bussene går rett utenfor stasjonen.

Med bil: Stort skilt med parkering når en kjører mot IT Fornebu. Det er enkelt å finne fram.
Sett GPS'en (eller gule sider kart) på Martin Linges v. 25, Bærum eller Fornebu. NB! Det er en Martin Linges vei i Oslo også!

Arrangør: Faggruppen Mobil Strategi og faggruppen Semantisk web og Informasjonsarkitektur

Husk å registrere interesseområdet på Mine Sider – www.dnd.no