Pressemelding: TOGAF på norsk til sommeren

30. april 2014

Mange virksomheter har hatt IT-arkitekter på kurs i The Open Group Architecture Framework (TOGAF), men finner det utfordrende å bruke rammeverket uten et norsk begrepsapparat og tilpasninger til lokale forhold. En gruppe er nå i gang med å oversette TOGAF-ordlista til norsk.

Den Norske Dataforening (DnD) har gjennom arkitekturfaggruppene i Trøndelag og på Østlandet satt ned en arbeidsgruppe for å oversette basisbegrepene i arkitekturrammeverket TOGAF til norsk. Arbeidet gjøres med utgangspunkt i de mest sentrale TOGAF-begrepene, slik de fremgår av TOGAFs offisielle ordliste.

Mange offentlige etater har tatt utgangspunkt i Prosjektveiviseren fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som ny prosjektmodell, og utfører mye av arkitekturarbeidet gjennom prosjekter. «Oversettelsen vil bidra til at leveranser fra TOGAF ADM lettere kan bli integrert i arkitekturpraksisen i norske virksomheter, og kan tas med som faste tillegg til prosjektmodellen for prosjekter som inneholder IKT-utvikling», sier Ole Brevik, leder av arbeidsgruppa.

Arbeidet med oversettelsen er nå i gang, og forventes sluttført innen sommeren. I arbeidsgruppa sitter representanter fra DnD, Arbeidstilsynet og Difi. Oversettelsen vil bli publisert som en del av åpen tilgjengelig informasjon i tråd med The Open Group sin visjon.

Arbeidsgruppa vil i tillegg til egen kompetanse også trekke på erfaringer fra bl.a. Nasjonal IKT. Nasjonal IKT (www.nasjonalikt.no) er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor IKT, og har over flere år jobbet med kompetanse og bruk av TOGAF i sin arkitekturpraksis.

Deltakere i arbeidsgruppa er:
• Ole Brevik, arkitekt, IKT-tjenesten, Arbeidstilsynet (leder av arbeidsgruppa)
• Hanne Önen, styreleder for faggruppen for IT-arkitektur, DnD Trøndelag
• Ketil Parow, seniorkonsulent arkitektur/utvikling, Fundator
• Elianne Eggum, seksjon for arkitektur, Difi
• Steinar Skagemo, seksjon for arkitektur, Difi
• Roar Engen, styremedlem i faggruppen Helse og IKT, DnD Østlandet

Kontaktperson: Ole Brevik, Arbeidstilsynet, tlf 41462294, e-post: ole.brevik@arbeidstilsynet.no