iCalendar

Ark 2018
Kompleksitet - arkitektur som håndterer den eller arkitektur som fjerner den? Eller øker den … ?

Konferanse 12. april 2018 i Oslo

Dataforeningens årlige arkitekturseminar setter fokus på kompleksitet i store prosjekter og systemporteføljer, både offentlige og private. Økende kompleksitet gir digitalisering i sneglefart. Håndterer vi kompleksiteten med arkitektur, eller fjerner vi den (og arkitektene ...) ved bruk av nye metoder og teknologier?

Seminaret byr på en blanding av teoretiske og praktiske innlegg. Deltakerne vil få faglig påfyll og bli inspirert av andres erfaringer.

ARK 2018 arrangeres av Dataforeningens faggrupper Virksomhetsarkitektur og Løsnings- og integrasjonsarkitektur.
V/ Aida Omerovic, SINTEF Digital, Shiraz A. Bhaiji, EVRY Norge AS, Arve Larsen, Miles Oslo AS, Petter Sætherbakken, Decisive as, Jørn E. Sikkerbøl, Direktoratet for e-helse, Steinar Skagemo, Oslo kommune, Erik Hagen, DIFI, Francis Ernest D'Silva, Acando AS og Hans Torger Seel, IPCO AS

Program:

09:00 Velkommen fra Sopra Steria AS

Waterhouse_Torgeir_100x100.jpg

 

09:05 - 09:40 Hva er problemet?
Torgeir Waterhouse, IKT Norge

Torgeir vil innlede dagen med å belyse det større bildet når det gjelder oppgaver og utfordringer med digitalisering innen offentlig og privat sektor. Er oppgavene store og komplekse i seg selv, eller blir det komplekst fordi vi roter det til?

Berre_ArneJ_75x75.jpg


09:40 - 10:30 Oversikt over metoder og teknologier
Arne Jørgen Berre, SINTEF

 

10:30 - 10:50 Pause

 Sandland_Rune_75x75.jpg
10:55 - 11:30 Skalering av integrasjon i Norges mest komplekse konsern​ 
Rune Sandland, Oslo Kommune
 

Erfaringer fra Oslo kommunes Program for elektroniske tjenester, som jobber med å etablere helhetlig dialog med innbyggere og næringsliv på tvers av kommunens femti virksomheter og hundretalls ulike fagsystemer. Foredraget vil bruke konkrete eksempler, blant annet fra arbeidet med "Oslonøkkelen", der innbyggerne skal få én digital nøkkel til kommunes dører, uavhengig av låsleverandører og -systemer. 


Pilskog_Magnulf_75x75.jpg

11:30 - 12:05 Enkel arkitekturmodellering for kompliserte spørsmål
Magnulf Pilskog, Co-founder & CPO, Ardoq
 

Hvordan kan man lage enkle modeller som gjør at man får til kontinuerlig informasjonsdeling, og sørge for man fanger den komplekse informasjonen man trenger, mens man er i kontinuerlig endring? Vi må håndtere «business as usual»; og samtidig sørge for at man tilrettelegger for innovasjon og ivareta Governance, Risk and Compliance. Dette foredraget vil fortelle om vår erfaring basert på over 60 forskjellige kunder-caser. Hvordan automatisering kan hjelpe, og det å være bestemt på hva slags spørsmål man vil ha besvart, er noe av fundamentet for god arkitekturmodellering. 

 12:05 - 12:45 Lunsj
 

Elin Våge Lafton 12:45 - 13:20 Multiarkitektur - fra datavarehus til informasjonsplattform
Elin Våge Lafton, NAV IT Digitalisering 

Hvordan bygge fremtidens informasjonsplattform når alt er i endring? 
Samtidig som datamengdene blir større og mindre homogene og NAVs ansatte blir mer selvbetjente vokser også behovet for å ta i bruk informasjonen på nye måter. Dette krever en ny form for arkitektur – en multiarkitektur! 

 

Haare_Trond_75x75.jpg


13:20 - 13:55 Utfordringer og løsninger for håndtering av kompleksitet på nasjonalt nivå
Trond Os Haare, Seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

For å nå felles offentlige mål innen digitalisering er evne til å samhandle avgjørende. Når dette må skje på tvers av sektorer blir utfordringene enda mer komplekse. Ved å bidra til økt samhandlingsevne igjennom arkitekturarbeid ønsker vi å bidra til å fjerne hindringer og minske kompleksitet. Innlegget vil blant annet fortelle om arbeidet med Norsk arkitekturrammeverk for samhandling.

13:55 - 14:15 Pause

Steen_Viggo_75x112.jpg

 

14:15 - 14:50 Hvordan jobbe med arkitektur og kompleksitet fra et sourcing perspektiv
Viggo Steen, Avdelingsleder IT BT Krav og Leveransestyring/Produkt og verdikjede betalinger, DNB Bank ASA

Viggo Steen fra DNB IT Betalingstjenester forteller om hvordan noen av de største globale bankene jobber med arkitektur og kompleksitet gjennom sine strategiske partnere og deler erfaringer fra DNB sitt arbeid med sourcing innen betalingsformidling.

Ark 2018
14:50 - 15:25 Hvordan Evry håndterer kompleksitet

Gorm Braarvig, Terje Husby og Jesper Andersson, EVRY

EVRY kan ses på som Norges IT-avdeling. I disse digitaliseringsdager, med alt fra systemforenklinger til digitale trillinger, lærer vi mye om kompleksitet. Vi letter litt på sløret og snakker om erfaringer.

15:25 - 16:00 Paneldebatt

Vedlegg