iCalendar

Ark 2018
Kompleksitet - arkitektur som håndterer den eller arkitektur som fjerner den? Eller øker den … ?

Konferanse 12. april 2018 i Oslo

Dataforeningens årlige arkitekturseminar setter fokus på kompleksitet i store prosjekter og systemporteføljer, både offentlige og private. Økende kompleksitet gir digitalisering i sneglefart. Håndterer vi kompleksiteten med arkitektur, eller fjerner vi den (og arkitektene ...) ved bruk av nye metoder og teknologier?

Seminaret byr på en blanding av teoretiske og praktiske innlegg. Deltakerne vil få faglig påfyll og bli inspirert av andres erfaringer.

ARK 2018 arrangeres av Dataforeningens faggrupper for Virksomhetsarkitektur og faggruppen for Løsnings- og integrasjonsarkitektur.

Program:

09:00 Velkommen

09:05 - 09:40 TBA

09:40 - 10:30 Oversikt over metoder og teknologier
Arne Jørgen Berre, SINTEF

10:30 - 10:50 Pause

10:55 - 11:30 Oslo Kommune 

11:30 - 12:05 Enkel arkitekturmodellering for kompliserte spørsmål
Magnus Pilskog, Ardoq

12:05 - 12:45 Lunsj

12:45 - 13:20 Multiarkitektur
Elin Våge Lafton, NAV 

13:20 - 13:55 Utfordringer og løsninger for håndtering av kompleksitet på nasjonalt nivå
Trond Haare, Difi

13:55 - 14:15 Pause

14:15 - 14:50 Hvordan jobbe med arkitektur og kompleksitet fra et sourcing perspektiv
Viggo Steen, DNB
Viggo Steen fra DNB IT Betalingstjenester forteller om hvordan noen av de største globale bankene jobber med arkitektur og kompleksitet gjennom sine strategiske partnere og deler erfaringer fra DNB sitt arbeid med sourcing innen betalingsformidling. 

14:50 - 15:25 Hvordan Evry håndtere kompleksitet
Gorm Braarvig, EVRY

15:25 - 16:00 Paneldebatt