iCalendar

Årsmøte 2018 DND Midt-Nord

Årsmøte 27. februar 2017 i Trondheim

DND Midt-Nord innkaller til årsmøte i Trondheim.
Velkommen!

Praktiske opplysninger:

Tid: Tirsdag 27. februar 2017, kl. 1800
Sted: Scandic Bakklandet, Nedre Bakklandet 60, 7014 Trondheim
Arrangør: DND Midt-Nord
Kontaktperson: Silje Endsjø, Tlf 919 01 087

Følgende saker vil bli behandlet:

Last ned årsmøtedokumentet her

1. Åpning/godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

3. Årsberetning for 2017

4. Godkjenning av regnskapet for 2017

5. Revisors beretning

6. Valg av styre 2018:
a. Valg av leder for 2018
b. Valg av styremedlemmer

7. Valg av revisor for 2018

8. Valg av valgkomite for styret i DND Midt-Nord

9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 27.-28. april i Tromsø

10. Orientering om aktivitetsramme og ramme budsjett for 2018

Påmelding: