iCalendar

Årsmøte i DND, distrikt Vest

Årsmøte 28. februar 2018 i Bergen, Stavanger og Ålesund + Skype

Vi innkaller til årsmøte i DND, distrikt Vest, onsdag 28. februar kl 18.00 i Bergen, Stavanger og Ålesund.
Deltakelse også via Skype for Business.

Tid og sted

Tid: Onsdag 28. februar 2018, kl. 18.00

Sted: 

Dagsorden og saksliste:

Last ned årsmøtedokumentet her (kommer).

Årsmøtedokumentasjon med vedlegg ettersendes innen fristen

1. Valg av møteleder, referent og 1 person til å signere protokollen sammen med møteleder.
2. Styrets beretning 2017, vedlagt i eget dokument
3. Regnskap og disponering av resultat, vedlagt i eget dokument
4. Revisors beretning 2017 vedlagt i eget dokument
5. Mål, planer og budsjett for 2018
6. Endring av vedtekter vedlagt i eget dokument
7. Valg av styre
    Informasjon om lokalt valgreglement, vedlagt i eget dokument
8. Valg av revisor.  Det foreslås gjenvalg av statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision
9. Valg av valgkomite for distriktsforeningens styre
10. Valg av delegater og reserver til DND’s landsmøte i april 2018

Andre dokumenter:


Merk at kort-adressen til siden du nå ser er http://dnd.no/dnd-vest 


Klikk her for å legge til årsmøte i kalenderen 


 


Meld deg på her:

Vedlegg