Datavirtualisering? Hæ?

MeetUp 6. mars 2018 i Oslo

Make Data Smart Again

Konferanse 5. juni 2018 i Oslo

Business-Intelligence ingress[1]

Vi søker nye styremedlemmer

DNDs Faggruppe Business & Analytics trenger flere styremedlemmer – tar du utfordringen?

RSS feed