CEPIS lanserer EU-støttet måleverktøy for god IT-kompetanse

Av Renny Bakke Amundsen, senior konsulent, Dataforeningen

4. mars 2013
DNDs Europeiske paraplyorganisasjon CEPIS lanserer sin "e-Competence Benchmark" - et verktøy til å kartlegge IT-profesjonell kompetanse mot en rekke yrkesprofiler slik at enkeltpersoner og virksomheter kan avdekke gap og forbedre sin kompetanseplanlegging.

Verktøyet er basert på den europeiske standarden "e-Competence Framework" - et felles språk for IT kompetanse, utviklet av "CEN workshop on ICT Skills" hvor CEPIS er en aktiv bidragsyter.
 
Dette betyr at vi får et felles europeisk måleverktøy for hva som er god IT-kompetanse innen de ulike disipliner eller yrkesprofiler som grunnlag for gap-analyser og karriereplanlegging. En slik standard referanseindeks vil gjøre det enklere å sammenlikne epler og epler og kunne bidra til at enkeltpersoner, avdelinger og/eller alle i en virksomhet kan måle seg mot og bygge bærekraftige kompetanseplaner.
 
CEPIS er et representativt organ for nasjonale dataforeninger over hele Europa hvor Dataforeningen har vært medlem siden starten i 1989. Hovedmålet er å fremme utviklingen av informasjonssamfunnet i Europa ved å fokusere sin innsats på en rekke områder som er av spesiell interesse for de ulike dataforeningers enkeltmedlemmer. Kompetanse - planlegging og -utvikling er selvsagt et viktig område og dette er en viktig milepæl hva gjelder standarder for IT-Profesjonen. CEPIS gjennomslag i EU gjennom aktiv deltagelse i arbeidsgrupper i CEN er et viktig og riktig skritt i retning av å modne IT-Profesjonen og sikre kompetansekvalitet.
 
Dataforeningen som Norges medlem av CEPIS vil få tilgang til dette verktøyet og vil tilby det vederlagsfritt til alle medlemmer. Den enkelte kan bruke det til å dokumentere sterke sider ved sine IT-kunnskaper og samtidig få listet opp forbedringsområder for å styrke sine karrieremuligheter.

blog comments powered by Disqus