Reviewgruppen Software2013

Dette er brukere som skal kommentere og gi foredragsholdere tilbakemelding på innsendte forslag.

Hver reviewgruppe har en reviewgruppeansvarlig som sørger for framdrift i reviewarbeidet og i forkant av review ifm å få inn flere foredrag.
I dokumentet Adresser komiteer Software2013 inkl rev-grupper er de ansvalige ikke definert.

Endringer i COD

 1. Session Moderation: Endret visning fra 20 pr. side til 100
 2. Byttet ut visning av bidragsyters brukernavn til Fornavn, Etternavn og Firma
 3. Lagt inn kolonne for visning av siste kommentar
 4. Lagt inn kolonne for hvem som har lagt inn siste kommentar
 5. Lagt inn Svar-knapp for rask kommentering av kommentar

 

Feil som er under utbedring

 1. Epost til foredragsholdere fra COD
  FEIL: Epost sendes ikke
  STATUS: Under arbeide

 

Opptak fra webinaret

Praktiske snarveier (vis/skjul)


 1. Nettsted og innlogging: http://software.dnd.no

 2. Alle reviewere har en bruker med korrekt tilgang. Har du ikke passordet, gå til denne siden og oppgi epostadressen din: http://software.dnd.no/nb/user/password

  Selve DRUPAL/COD:
 3. For å se alle foredragene som er meldt inn/registrert (sortert eldst til nyeste):
  Conference Management -> Contact speakers

  Endrer du status til f.eks. Godkjent og legger til en kommentar til FH i Status respone, så vil personen få melding om dette.
  MERK PR 27.09.2012: Meldingen mottas ikke av FH... er meldt inn til leverandør
   
 4. For å se alle foredrag som ikke er behandlet (sortert eldst til nyeste)
  Conference Management -> Session moderation
   
 5.  

 Vi har forøvrig 2 bidrag som dere kan bruke til å gjøre dere mer kjent med løsningen på. Dette er Forbedring av websiden og Man ser ikke himmelen for bare skyer...

FAQ (vis/skjul)

 1. Kan dere be en foredragsholder om legge til mer informasjon om foredraget?
  Svar:
  Ja, det kan dere. Be foredragsholder om å logge seg inn på software.dnd.no. Når de har logget seg inn vil de, nederst på siden, se foredraget sitt. Ved å klikke på det og velge arkfanen Rediger, kan de foreta endringer.
   
 2. Kan vi enkelt se om et et foredrag er revidert?
  Svar:
  Ja, det kan dere, uansett om dere går inn via "Contact speaker" eller "Session moderation". Når dere klikker på et foredrag ser der tre arkfaner, hhv. Vis, Rediger og Versjoner. Om et foredrag er revidert vil dere i Versjoner se de ulike versjonene som eksisterer.
   
 3. Kan vi, som review-gruppe gjøre endringer i et foredrag?
  Svar:
  Ja, det kan dere, uansett om dere går inn via "Contact speaker" eller "Session moderation". Når dere klikker på et foredrag ser der tre arkfaner, hhv. VisRediger og Versjoner. Om dere ønsker å redigere på et foredrag, velg arkfanen Rediger. 


Har du spørsmål i for- eller etterkant av webinaret kan du stille dem her:

blog comments powered by Disqus