Dataforeningens Seniorer

.....er en ufomell gruppe under etablering.  Gruppen skal ha som primært mål å få i stand aktiviter som antas å interessere og engasjere våre seniorer.

Aktivteter kan eksempelvis være å arrangere Fredag morgen hos DND, (fmhDND), med seniorer som primær målgruppe. Første fmhDND i en slik serie er møtet med Dag Belsnes, en av pionere bak teknologien som Internet bygger på. Les mer:
 På dette møtet kan vi også diskutere videre senioraktiviteter. 


Kontaktperson: Jakob Oddmund Vik, jvik@3056.net, telefon 46908378.