iCalendar

Digital styring - Quality 4.0

Nettverksmøte 14. november i Stavanger

Nye tider i industrien medfører også nye tider innen kvalitetsfaget

Påmelding Digital styring


Buy
For å få glede av alle våre medlemsfordeler må du være innmeldt i foreningen. Krysser du av for å melde deg inn og delta til medlemspris registrerer vi deg som medlem i DND (kr 925,- for kalenderåret 2018). Velkommen inn i Norges største IT-nettverk!
*Medlemskapet blir fakturert på separat faktura.

Nye tider i industrien medfører også nye tider innen kvalitetsfaget, og både faget og utøvelsen vinkles over fra det praktiske QA/QC til det strategiske bildet med fokus på planlegging og oppnåelse av mål, og smart forbedring. Tradisjonelle kontroller og kvalitetssikringsaktivteter digitaliseres og automatiseres der styringssystemet og prosessene er en del av ditt daglige arbeid. De gamle styringsprosedyrene forsvinner og blir erstattet av intelligente prosess-systemer koblet til selskapets informasjonsarkitektur. Oppgaven som kvalitetsavdelingen får i fremtiden blir å være en kulturbærer for strategisk planlegging og leder av transformasjoner innen forbedring og kvalitetskost.
 
Sidsel W Storaas.jpgSidsel Winther Storaas visjon er å skape struktur og kultur for folk og team skal bli suverene! Dette innebærer forvaltning av et Styringssystem, lede LEAN-transformasjonen av selskapet, styring av internrevisjonsfunksjonen og å være en inspirerende leder for et høyt presterende team. Storaas jobber for å sikre at selskapet maksimerer flyteffektiviteten, samtidig som vi tar kvalitetskostnadene til null. Storaas har jobbet med kvalitet siden hun var 17 år og har 25 års arbeidserfaring i kvalitetsdisiplinen.

 

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 14. november kl. 08:20-09:30. (Mingling og frokost fra 08:00-08:20)
Sted: Hinna Park

Arrangør: Faggruppen Prosessledelse og kontinuerlig forbedring, DND Vest
Kontakt på stedet: Jochen Müller, 40038552

Hinna Park på Google Maps