Dataforeningens distrikter

Den Norske Dataforening er en landsomfattende organisasjon inndelt i 3 distriktsforeninger. Under enkelte av distriktsforeningene finnes det én eller flere lokalavdelinger. Distriktsforeningene tilpasser og iverksetter foreningens strategi og aktiviteter i sitt distrikt.

De 3 distriktsforeningene er:

  1. DND Sør-Øst
  2. DND Vest
  3. DND Midt-Nord