iCalendar

Konferanse 23.-24.april 2014 Oslo


Hvorfor er IT i helsesektoren så vanskelig - og hva gjør vi med dette?

Konferansen vil samle fagfolk til erfaringsutveksling, drøfting av strategier og løsninger, samt dialog og debatt. Klinikere, IT-folk og andre fagspesialister vil delta både som foredragsholdere og deltakere.
Viktige områder og tema belyses, drøftes og bringes videre, både knyttet til de menneskelige sidene og de mer løsningsorienterte aspektene ved e-helse. Hver strøm vil inneholde innlegg som belyser flere sider ved temaet, danner bakgrunn for dialog og meningsbrytninger og oppsummeres i en paneldebatt.
Mulighetene er mange - det er oppmuntrende!


Hovedtema i strømmene vil være:

  • Ditt skreddersydde helsevesen
  • En journal - løser alt
  • Pasientens krevende roller
  • Struktur eller fritekst
  • Mer teknologi - mindre sikkert?
  • Teknologiske drivere
  • Mulighetenes omsorg og velferd
  • Nytt system - ingen jubel

Gjennom konferansen møter du nye, spennende kontakter og utvider ditt nettverk. I pausene er konferansen møteplass for dialog og uformelle kontakter.

Når vi tilbyr parallelle og koordinerte strømmer, kan du velge de økter som interesserer deg mest. Du kan også velge mellom å delta på hele konferansen eller bare deler.


Programkomité:

Konferansen er etablert av tverrfaglige ildsjeler som brenner for at vi skal få et bedre helsetilbud i Norge gjennom økt fokus på eHelse. Vi har ingen tilknytning hverken til myndighetene, helseforetakene, leverandører, faglige organisasjoner eller andre kommersielle aktører.

Programkomiteen utgår fra NorHIT og faggruppen Helse og IKT med følgende deltakere:
Jon Tysdahl, Roger Schäffer, Hallvard Lærum, Eva Jarbekk, Rune Brekken, Jens Ellingsen, Sigurd Alfsen, Roar Gulbrandsen, og Jannie de Grijs.