En verden i endring – metoder og teknikker

10. februar 2011

Få innblikk i hvordan store organisasjoner som Statoil, Skatteetaten, Telenor med flere har fokusert på prosess og arkitektur for å tilpasse seg en verden i endring.
Økt internasjonalisering, økt konkurranse, strukturendringer og krav til samhandling i offentlig sektor er noen av driverne som gjør at det stilles stadig større krav til omstillingsevne. Seminaret har to spor, men med felles foredrag først og sist.

Det ene sporet fokuserer på forretning og prosess, det andre på virksomhetsarkitektur. Målgruppene for sporene er forskjellige, men bringes sammen fordi det er et stort behov for å etablere felles språk og samlende metodikk på tvers.

Målgruppe:
Ledere, beslutningstakere, virksomhetsarkitekter, forretningsarkitekter, forretningsutviklere

SPORET STREAMES PÅ NETT.

Programkomité: Faggruppen for Prosess og Virksomhetsarkitektur v/ Jørn Berg Nordlund - Steria, Naci Akkøk - Oracle, Steinar Carlsen - Computas, Erik Hagen - Capgemini, Aida Omerovic - SINTEF IKT og Arild Justnes - Steria.

Program:     

 09:00

 Velkommen ved sesjonsleder

 09:05

Eksterne drivere for endring i privat og offentlig sektor   
Arild Haraldsen, adm.dir. - NorStella
Er teknologien eller samfunnsutviklingen den viktigste driveren for endring i privat og offentlig sektor? Mange drivere gjør at det stilles stadig større krav til omstillingsevne. Hvordan møter bedrifter og offentlige instanser dette per i dag? Trender sett fra NorStella.

 09:40

Globalisering av Statoils virksomhetsarkitektur   
Harald Wesenberg, virksomhetsarkitekt – Statoil ASA
Statoil har jobbet med å forstå sammenhenger innenfor og mellom sine prosessområder. Spesielt har man sett på problemstillinger knyttet til forutsetninger og krav til infrastruktur og støttetjenester i arbeidsprosesser som skal etableres i en global sammenheng - hvilke variable hensyn må tas, og hva er fysiske, forretningsmessige og kulturelle barrierer som forretningsarkitekturen må balanseres i forhold til. 

 10:15  Kaffepause og nettverksaktivitet
 
Spor 1: Virksomhetsarkitektur
Spor 2: Prosessorientering og ledelse

10:35

Virksomhetsarkitektur i Skatteetaten - Praktikk eller metodikk
Camilla Roark, virksomhetsarkitekt - Skattedirektoratet og Anne Lise Furmyr, enterprise architect - Capgemini Norge AS
Skatteetaten startet arbeidet med virksomhetsarkitektur i 2009. Arbeidet har vært preget av en praktisk tilnærming der vi med hell har benyttet deler av flere metoder og teknikker for å utarbeide resultater. Etter snart 2 års arbeid er det satt i gang en rekke aktiviteter innen både forretnings og IT-arkitektur. Vi ser nå et økende behov for å systematisere helheten og samkjøre bruk av metode og teknikker.

Kontinuerlig forbedring i Skatteetaten
Lucie Aunan, programleder for kontinuerlig forbedring - Skattedirektoratet og Øyvind Roseth, prosjektleder for kontinuerlig forbedring - Skatteetatens IT- og servicepartner
Skatteetaten har etablert et program for kontinuerlig forbedring for å effektivisere arbeidsprosesser og sikre jevn og forutsigbar kvalitet for skattytere. Hensikten er å være i forkant av økende arbeidsmengde og kompleksitet i årene fremover. Programmet er sterkt inspirert av lean-filosofien og har som mål å innføre kontinuerlig forbedring som varig ledelses- og arbeidsform i etaten.

11:10

Dynamisk BPM med Case Management tilnærming   
Thomas Bech Pettersen, direktør strategi og teknologi - Computas AS
De siste årene har vi sett en økende interesse for Case Management (CM) internasjonalt, med den type støtte dette kan gi til kunnskapsarbeideren. Foredraget belyser CM som fenomen, i forhold til internasjonale trender og i forhold til en skandinavisk saksbehandlertradisjon. Det blir gitt eksempler fra slike løsninger basert på Computas' rammeverk for dette - FrameSolutions™.
 

HOSHIN plan – eller hvorfor går du på jobben i dag?   
Hanne Sorteberg, partner - Core group
Schibsted har jobbet systematisk med mål- og resultatoppfølging der HOSHIN plan har vært et viktig verktøy. En HOSHIN plan er en operasjonalisering av strategien, eller en forretningsplan om du vil. Forskjellen fra tradisjonelle strategidokumenter og forretningsplaner er at en HOSHIN plan får plass på en side, den henger på veggen, og støver ikke ned i en skuff i påvente av neste års strategisamling.

 

11:40

Lunsj og nettverking

Lunsj og nettverking

12:30

BPMs historie og rasjonale, hvordan forståelsen av BPM påvirket Lyse
John Ingve Eielsen, teamleder mellomvare – Lyse IT
Hvordan forståelsen for BPM minsket gapet mellom forretning og IT i Lyses styringssystemsprosjekt. 

Arbeidsprosessorientert styring i Statoil   
Sigurd Rognsvåg, senior advisor Management System- Statoil ASA
Foredraget belyser hvordan Statoil bruker visuelle prosessmodeller som bæreknagger for styrende dokumentasjon. Denne prosessorienterte styrende dokumentasjonen treffer alle selskapets ansatte i personalisert form i forhold til organisasjon, lokasjon og de ulike rollene den enkelte spiller i arbeidsprosessene.  

13:05

Hvordan beholde kontroll over din arkitektur?   
Harald Wesenberg, virksomhetsarkitekt – Statoil ASA
Hvordan beholder du kontrollen over din arkitektur i et krevende leverandørmarked? I et stadig mer komplekst leverandørmarked blir arkitekturkontroll stadig viktigere. I dette foredraget tar vi en titt på ulike teknikker for å holde kontroll over egen arkitektur og unngå at kontrollen overlates til en eller flere leverandører.

 

Suksesskriterier for prosessorientert virksomhetsstyring   
Bjørn Berg, Senior Business Consultant, Steria AS
De største utfordringene i prosessorientering av virksomheten er knyttet til de menneskelige faktorene. Arbeidet med å endre holdninger og etablere prosessforståelse er en dyd av nødvendighet for å lykkes. Foredraget vil belyse hvorfor og hvordan du skal prosessorientere virksomheten som et effektivt virkemiddel for sikring av alles bidrag til å måloppnåelse, felles prosessforståelse og grunnlag for kontinuerlig forbedring.

13:40

Forretningsaspekter av TKP sine BPM/SOA mellomvarevalg
Kjersti AgneteThrane, Chief Architect - Telenor Key Partner
Erfaringer til ettertanke vedrørende strategi, planlegging, implementering og drift.


 

Hvordan skapes verdier i en bank?
Christian Busch, Senior Process Manager – DnB NOR
Valg av verdiskapingsmodell, for at en virksomhet skal få etablert sine optimale prosesser med tilhørende forretningsarkitektur. Hvilke verdier vil dette kunne gi ledelsen i et selskap og hvordan skapes verdiene?

 14:10

Kaffepause og nettverksaktivitet

 14:30

Next generation BPMS – Standards-based and Social   
Barry O'Reilly, Director of  BPM Solutions – Oracle EMEA
The presentation will focus on trends in the market of BPM/BPMS but will also get into Oracle’s strategy to meet the trends and needs in the market ahead. Trends highlighted will include the drive to standards, and emergence of Social and Knowledge Worker BPM. 

 15:10

Digitalt både foran og bak - om hvordan twittrende kunder og andre utfordrer den klassiske måten å organisere arbeidet på.   
Arne Krokan, professor - NTNU
Nye forretningsmodeller trenger nye arbeidsprosesser, noe både banker og aktører i reiselivet har erfart. Men endringer i fronten skaper også utfordringer for organisasjonene bak. Det er ikke bare offentlige aktører som må skape en enhetlig arkitektur for å kunne kommunisere på tvers av siloene. Hvilke utfordringer skaper det digitale nettsamfunnet for samspillet IT og organisasjonsutvikling? Dette belyser professor Arne Krokan som også er aktuell med boka Den digitale økonomien.

 15:50

 Avslutning og oppsummering

 


Foredragsholdere