Enorme gevinster å hente med eFaktura

25. februar 2013 Av: Siri Rooseboom de Vries
Nylig innførte staten krav til sine leverandører om bruk av elektronisk faktura mellom bedrifter, og på Betalingsformidling 2013 vil du få vite mer om hva det innebærer!

Det har blitt vanlig for de fleste private å betale faktura i nettbank, mens bedriftsmarkedet har ligget i startgropen for en større utbredelse lenge.
– Elektronisk faktura mellom bedrifter har eksistert i 20-30 år, kan Lars Falck-Muus, salgssjef i Nets fortelle. Tidligere var tradisjonell EDI utbredt innen enkelte bransjer i større bedrifter. De senere år har meldingssentralene som sørger for utveksling mellom leverandør og kunde blitt mer utbredt, og vi har fått formater som er åpne for alle, mer utbredt og basert på dagens teknologi.

I 2012 kom staten for alvor på kartet med krav om at alle leverandører til statlige foretak skal levere fakturaen elektronisk. Denne utviklingen har bidratt til at “alle” forretningssystemer nå støtter samme formatstandarder og meldingssentralene samarbeider i større grad enn tidligere.
– Avsender av faktura sparer både porto og andre kostnader knyttet til manuell håndtering, og kunder kan utnytte sitt system for elektronisk håndtering av innkommende fakturaer, påpeker Lars.

Samfunnsøkonomisk gevinst
Norges Bank viser i sin årsrapport for 2011 til en nyere utredning som viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten av å innføre elektronisk faktura i staten er inntil 1.9 milliarder for perioden 2009-2023. Staten ved DIFI har lagt til rette for elektroniske postkontor som formidlere av elektronisk faktura fra leverandører til statlige bedrifter.

– Vi erfarer at de fleste leverandører av fakturasystemer har tilrettelagt for EHF formatet som staten krever. Summen av disse faktorene er at langt flere bedrifter enn tidligere kan utveksle faktura elektronisk, og dette vil vi se resultatene av de nærmeste 2-3 årene, tror Lars.

-  eFaktura forbindes tradisjonelt med elektronisk faktura til privatpersoner (B2C), gjennom nettbank. eFaktura til privatpersoner er en tjeneste som har eksistert siden år 2000. De senere år har e-faktura som begrep fått en utvidet betydning siden dette også blir mer og mer utbredt i bedriftsmarkedet (B2B). eFaktura til privatpersoner gir gevinster både for avsender av faktura, og for personen som mottar fakturaen. Bedriftene får først og fremst lavere distribusjonskostnad og for deg og meg som privatpersoner er den økonomiske gevinsten først og fremst at leverandøren går bort fra det tradisjonelle fakturagebyret, som gjerne kan variere mellom 20 og 50 kroner pr faktura. Nets er bankenes felles driftsentral for forvaltning av tjenesten i Norge, og alle efaktura transaksjoner “telles” hos Nets. I 2011 viste en undersøkelse at Ca 1.5 million nordmenn har tatt i bruk eFaktura, og dette har økt til nesten 1.7 millioner i 2012. 84% oppgir at de svært eller ganske sannsynlig vil ta i bruk eFaktura på flere regninger enn de gjør i dag.

Kun 15% av markedet
Fra 2011 har vi sett en økning i antall formidlede faktura til privatpersoner fra ca 34 millioner til  41.6 millioner i 2012. Man venter en fortsatt jevn vekst, blant annet fordi det i løpet av året vil bli enklere og bedre tilrettelagt for forbruker å ta i mot elektronisk faktura fra enda flere leverandører i nettbanken.
– At antallet ikke har vært høyere har flere årsaker. Modenhet hos forbruker er en viktig faktor, men fakturautstederne har også en del av ansvaret for utbredelsen. Noen fakturautstedere har ikke vært flinke nok å markedsføre at de kan levere elektronisk faktura, samtidig som enkelte  store bedrifter (fakturautstedere) har vært trege med å implementere dette selv. For forbruker sin del har det heller ikke vært alle av den “den godt voksne” delen av befolkningen som har hatt tilgang til nettbank, eller har ønsket å ta i bruk nettbank for å betale regninger. Generasjonsskifte når det gjelder aksept for å bruke data og elektronisk regningsbetaling er nå kommet langt, og tallene viser at flere enn tidligere betaler regningen i nettbank og er komfertable med dette.

Offentlig eFaktura

– At det offentlige nå benytter efaktura og krever dette fra sine bedriftsleverandører er og har vært helt avgjørende for utviklingen i markedet. Det offentlige mottar et stort fakturavolum årlig fra sine leverandører, og når disse fakturaene nå blir elektroniske vil dette helt klart bli merkbart. Dette gir også ringvirkninger i bedriftsmarkedet for øvrig gjennom større bruk av elektronisk faktura mellom bedriftene i tillegg til fakturaene som kan knyttes til offentlige mottakere. Meldingssentralene og programvareleverandørene har også vært med på utviklingen ved at disse nå langt på vei utgjør en del av samme infrastruktur og håndterer de samme fakturaformatene.

Du treffer Lars Falck-Muus under Betalingsformidling 2013! Vi sees!