iCalendar

Estimering av IT-prosjekter

Kurs 1. mars 2018 i Oslo

Norske og internasjonale studier viser at mange IT-prosjekter har overskridelser. En studie offentliggjort i Harvard Business Review viser at 1 av 6 IT-prosjekter har over 200 % overskridelse.

På kurset presenterer erfarne prosjektledere fra Promis velprøvde modeller, gode prosesser og systematisk bruk av erfaringstall fra gjennomførte IT-prosjekter. Gjennom kurset får du en systematisk tilnærming til estimering. Dette setter deg i stand til å etablere gode modeller og prosesser for estimering i din virksomhet.
Som deltager bør du ha noe erfaring fra prosjektledelse eller investeringsbeslutninger av IT-prosjekter. Det er en fordel med erfaring fra prosjekter med systemutvikling.
 
Kurset gjennomgår prosesser og modeller for estimering av IT-prosjekter på flere nivåer

 • Totalkostnader og vurdering av usikkerhet for hele IT-initiativ
 • Estimering av effektmål og nytte
 • Estimering av systemutvikling, gjerne med integrasjon av standardprodukter

Kurset er basert på flere kilder, blant annet gjennomføringsmodellene i kontraktsstandardene som utgis av Dataforeningen, estimeringsmodellen i PS2000 SOL, samt rammeverket MSP® for programledelse («Managing Successful Programmes»). Vi bruker øving og diskusjoner av erfaringer fra kursdeltagerne underveis i kurset.

 

Kurset gjennomgår prosesser og modeller for estimering av IT-prosjekter på flere nivåer:

 • Utvikling og konstruksjon,
 • Totalkostnader for hele IT-initiativet, samt
 • Estimering av effektmål og nytte.

Kurset er basert på flere kilder, blant annet gjennomføringsmodellen i PS2000, estimeringsmodellen i PS2000 SOL, samt rammeverket MSP® for programledelse («Managing Successful Programmes»). Kursdeltakerne får også innsyn i hvordan man systematisk kan sammenstille og bruke erfaringstall fra gjennomførte prosjekter.

Kursinnhold:

 • Estimering av systemutvikling – prosess og modeller
 • Estimering i ulike faser innenfor initiativet
 • Estimering av systemutvikling
 • Usikkerhetsanalyse - hvordan etablere en kvantifiserbar sikkerhet fo ren lønnsom IT-investering
 • Estimering av nytte – prosess og modeller
 • Sammenstilling og bruk av erfaringstall fra gjennomførte prosjekter
 • Kalibrering av estimeringsmodeller
 • Etablering av prosess og roller for estimering i egen virksomhet

Målgruppe:

•    Prosjekt- og programledere
•    Produkteiere
•    Endringsledere
•    Prosjekteiere
•    Arkitekter
•    Utviklere
•    Testledere
•    Controllere i IT-utviklingsprosjekter


Dilbert prosjekt.JPG