Teknisk kommunikasjon

Faggruppens formål er:

Å etablere og ivareta et nettverk som bidrar til økt kompetanse og profesjonalitet i dokumentasjonsarbeidet.

Hva gjør vi:

Vi bidrar til kunnskaps- og erfaringsutveksling gjennom medlems- og temamøter, seminarer, prosjekter og workshops.

Faglige temaer:
• Metoder (fossefall, scrum, information mapping, single-sourcing)
• Verktøy
• Målgruppeanalyse
• Språkbruk
• Terminologi
• Layout, format og medium
• Versjonshåndtering
• Testing av brukskvalitet
• Design av brukergrensesnitt