Faggrupper

Dataforeningens faggrupper består av medlemmer som er interessert i samme IT-faglige emne. Faggruppens styre arrangerer medlemsmøter, seminarer, kurs og konferanser, og utgjør ofte et faglig og sosialt nettverk. Faggruppens styre støttes økonomisk og administrativt/praktisk av Dataforeningen, og er vanligvis knyttet til en av foreningens distrikter.

Medlemmene av faggruppen mottar og utveksler relevant informasjon, møtes på arrangementene, hvor de også bygger uformelle nettverk. Medlemmene av en faggruppe benyttes også ofte som foredragsholdere. Og nettverket skaffer både kunnskap, og muligheter for nye jobber og nye kolleger.

ØNSKER DU Å STARTE EN EGEN FAGGRUPPE I DATAFORENINGEN?