Faggrupper

Dataforeningens faggrupper består av medlemmer som er interessert i samme IT-faglige emne. Faggruppen arrangerer medlemsmøter, seminarer, kurs og konferanser, og utgjør ofte et faglig og sosialt nettverk. Faggruppen støttes økonomisk og administrativt/praktisk av Dataforeningen, og er vanligvis knyttet til et av foreningens distrikter.

Medlemmene av faggruppen mottar og utveksler relevant informasjon, møtes på eventene, hvor de også bygger uformelle nettverk. Medlemmene av en faggruppe benyttes også ofte som foredragsholdere. Og nettverket skaffer både kunnskap, og muligheter for nye jobber og nye kolleger.

ØNSKER DU Å STARTE EN EGEN FAGGRUPPE I DATAFORENINGEN?