Faggrupper

Dataforeningens faggrupper består av medlemmer som er interessert i samme IT-faglige emne. Faggruppene arrangerer medlemsmøter, seminarer, kurs og konferanser, og utgjør et faglig og sosialt nettverk. Faggruppene støttes økonomisk og administrativt/praktisk av Dataforeningen, og er vanligvis knyttet til et av foreningens distrikter.

Medlemmene av faggruppene mottar og utveksler relevant informasjon, møtes på eventene, hvor de også bygger uformelle nettverk. Medlemmene av en faggruppe benyttes også ofte som foredragsholdere. Og nettverket skaffer både kunnskap, og muligheter for nye jobber og nye kolleger.


Ønsker du å starte egen faggruppe i DND Sør-Øst, Vest eller Midt-Nord? Eller kanskje en lokal faggruppe der du bor?

  • Brenner du for et spesielt fagområde?
  • Savner du spesifikke tema?
  • Ønsker du å dele din kunnskap og kompetanse?
  • Savner du et profesjonelt nettverk innen ditt fagområde?

Fyll ut skjema her.