Forskningspolitisk utvalg

Dataforeningen ønsker å bidra til at Norge blir en konkurransedyktig IT-nasjon. Dette betinger gode forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og et strategisk godt og velfungerende offentlig innsatsapparat.


Dataforeningens forskningspolitiske utvalg er bredt sammensatt med representanter fra de toneangivende IKT forsknings- og utdanningsinstitusjonene.  Forskningspolitisk utvalg avgir høringsuttalelser og uttaler seg til myndigheter og media på vegne av foreningen i relevante saker. Vi er et rådgivende organ for Dataforeningens organer i saker som gjelder faglig fornying, forskning og utvikling.

 

Utvalget har følgende medlemmer: 
Geir Horn – Universitetet i Oslo (leder)
Aurelie Aurilla Arnzten - College University I Buskerud
Kjell Bratbergsengen - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU
Gunnar Hartvigsen - Universitetet i Tromsø
Terje Fallmyr - Universitetet i Nordland
Olav Lysne - Simula Research Laboratory
Andreas Prinz - Universitetet i Agder