Linux Trondheim

Faggruppens formål er:

Vi skal være et fora for dialog og debatt rundt frie og åpne systemer. Vi jobber for synliggjøring av fri programvare, åpne standarder og for at filosofien rundt fri programvare blir bedre kjent og forstått.

Bakgrunn:

Faggruppen Linux Trondheim ble etablert 16. oktober 2008.