iCalendar

Frokostseminar om Helsedataprogrammet

Nettverksmøte 23. mai 2018 i Oslo med streaming

Er det en myte at enklere tilgang til helsedata går på bekostning av personvern?

Program

marta-ebbing.jpgHer kan du se film fra møtet: https://vimeo.com/271833776/ab7c3268be

08:30 Forskning på helsedata - utfordringer og konsekvenser ved dagens løsning
Helsedata er nødvendig for å få kunnskap om hva som fungerer, hva som ikke fungerer og hva som bør endres i hele bredden av folkehelsearbeidet og i helse- og omsorgstjenestene, og er således en grunnleggende forutsetning for kunnskapsbasert politikk- og tjenesteutvikling. Da må vi kunne bruke dem til produksjon av statistikk, helseanalyser og forskning. Dagen system er suboptimalt og ikke skalerbart. Vi må få et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata.
Marta Ebbing, fagdirektør helseregistre, Ph.D, Folkehelseinstituttet

 

8:50 Spørsmål, diskusjon og pause

 

Marianne Braaten.jpg09:10 Helsedataprogrammet, datasikkerhet og samfunnsgevinster
Norske helsedata omtales som den nye oljen, spesielt for forskningsformål og næringslivsutvikling. Løsninger for enklere tilgang til helsedata åpner nye muligheter og kan gi store gevinster for samfunnet. Men det skaper også nye problemstillinger, og befolkningen skal forstå hva utviklingen betyr på deres vegne. Er det en myte at enklere tilgang til helsedata går på bekostning av personvern?
Marianne Braaten, ass. programleder og leder av programkontor, Direktoratet for e-helse

9:30 Spørsmål, diskusjon

 

 

Takk til Direktoratet for e-helse for frokost og streaming!

Direktoratet_for_e-helse_hovedlogo_RGB_farge.jpg

 

 

 

ehelse_logo_hovedlogo.png

Praktiske opplysninger:

Tid: Onsdag 23. mai kl 8:00-10:00. Registrering og frokost fra 8:00
Sted: Direktoratet for e-helse, Verkstedvn. 1, 0277 OSLO

STREAMING: https://vimeo.com/260040425

Arrangør: DNDs Faggruppe for Helse&IKT i samarbeid med NorHIT

Kontakt: Elisabeth Kras 91900364

Direktoratet for e-helse på Google Maps