Helse og IKT

Faggruppens formål er:

Faggruppen har som mål å være det viktigste tverrfaglige forum innen Helse IKT.
Medlemmene får ta del i diskusjoner og utvide sin kunnskap og sitt nettverk gjennom erfaringsutveksling, seminarer, konferanser og prosjekter innenfor fagområdet.

Målgruppe:

Personer som er ansvarlige for og/eller har særlige interesser innenfor fagfeltet helse og IKT.

Hva gjør vi:

Styret i faggruppen tar initiativ til eller tar faglig ansvar for medlemsmøter, seminarer, konferanser og prosjekter. Faggruppen legger vekt på å kombinere presentasjoner av praktiske brukererfaringer, med bidrag fra eksperter innenfor fagområdet.
Faggruppen velger å arbeide med forhåndsbestemte områder innenfor gitte perioder, for å kunne gå i dybden og gi dem det fokuset de fortjener.

For å bli informert om faggruppens arrangementer, gå inn på Mine sider og kryss av for eHelse som interesseområde.