Hva gjør faggrupper i Dataforeningen?

Dataforeningens faggrupper består av medlemmer som er interessert i samme IT-faglige emne. Faggruppens styre støttes økonomisk og administrativt/praktisk av Dataforeningen og er knyttet til en av foreningens distrikter.


Medlemmene av faggruppen mottar og utveksler relevant informasjon, møtes på arrangementer, hvor de også bygger uformelle nettverk. Medlemmene av en faggruppe benyttes også ofte som foredragsholdere. Og nettverket gir både kunnskap, og muligheter for nye jobber og nye kolleger.


Med faggruppe menes det styret i faggruppen. Dataforeningens medlemmer går inn på ”mine sider” og krysser av for hvilke interesseområder (fagområder) de ønsker å få informasjon fra.


Oversikt over faggrupper og beskrivelse se: Den Norske Dataforening/Faggrupper