Hva kan it-bransjen lære av SAS?

Fagfolk mener...

27. november 2012

Det er ikke lenge siden mange mente at en dyktig leder kan lede alt. Flyselskapet SAS tror muligens fortsatt på dette.

Nævra_Rolf_2012
Rolf Nævra (Foto: Privat)


Av Rolf Nævra, daglig leder i Magellan Consulting og styreleder i Faggruppen HR- og organisasjonsutvikling

Da styret i SAS ansatt ny leder for selskapet på nyåret 2011, valgte de en forsikringsmann. I en pressemelding kom det fram at han var svensk, 46 år, og hadde bakgrunn fra finans- og forsikringsbransjen. Han hadde jobbet i GE Capital, og vært leder for Codan/Trygg-Hansa. Det var oppsiktsvekkende at SAS valgte en toppsjef uten noe erfaring og kompetanse innen selskapets forretningsområde, nemlig reiseliv og luftfart. Han hadde også smal erfaringsbakgrunn, med 14 år innen finans/forsikring.

Jeg vil tro at SAS brukte en solid sum penger på denne rekrutteringen. Da er det synd at selskapet ikke fant en kandidat med relevant kompetanse. Enten gjorde rekrutteringsselskapet en slett jobb, eller så stilte ikke styret i SAS de riktige kravene, eller så sviktet det begge steder, som kanskje er mest sannsynlig. SAS tilbyr så høy lønn at det burde vært mulig å komme i mål med atskillig bedre kandidater enn det de endte opp med her.

Når det gjelder kandidaten som takket ja til jobben, kan det stilles spørsmål ved hans egen dømmekraft. Hvis han var så smart som det en ny SAS-sjef bør være, skulle han selv forstått at denne stillingen var helt feil. Men, et tilbud om toppjobben i SAS kan kanskje gi den samme følelsen som å vinne i Lotto, og da er det vel vanskelig å holde hodet kaldt.
 
For de ansatte i SAS må det ha vært underlig å få en leder uten peiling på forretningsområdet. En leder som ikke har ikke vist noen interesse for reiseliv og luftfart bringer ikke inn ny kompetanse og ideer, har ingen ting å lære bort innen området, har ingen referanser og så videre. Da blir det tungt å skape engasjement! Engasjementet blir fort av typen: ”Dere er kjempeflinke! Jeg er glad for at jeg har så dyktige folk rundt meg!” Vel…..

Den nye SAS-sjefen var tidlig ute med å fortelle at regnskapet for 2011 ville vise overskudd. Etter årsskiftet måtte en skuffet SAS-sjef fortelle at det i stedet ble et underskudd på 1,6 mrd. kroner.

Og så sent som i september i år kunne en på nytt smilende SAS-sjef fortelle at «utviklingen i august er en fortsettelse på en god utvikling i juli som bekrefter at satsingen på feriereisende bærer frukter». Resultatrapporten for første halvår i år har mange positive overskrifter, som at

  • Innsparingsprogrammet gir resultater
  • Enhetskostnadene er redusert
  • Stabil likviditet
  • Økte inntekter osv


     
DND_disclaimer

Men, på grunn av blant annet usikkerhet omkring drivstoffprisene, valutakursene, konkurransesituasjonen og de økonomiske konjunkturene, ønsket de ikke å presentere en prognose for 2012. Likevel, få uker senere var selskapet på randen av konkurs, hvis vi skal tro på konsernsjefen, og denne gangen har han kanskje rett.

Selv om alt tyder på at SAS har ansatt feil person, så kan det jo likevel hende at dette går bra. Ren griseflaks har reddet mange selskaper og karrierer tidligere. Jeg leste for en tid siden en artikkel som konkluderte med at flaks var en av de viktigste årsakene mange ledere viste til når de skulle forklare at det hadde gått så bra. Vi får håpe at lykken snur for SAS.

Men, har dette noen relevans for it-bransjen? Ja! Det er eksempel på hvordan er stort selskap kan krasjlande på kort tid. Det er en nyttig påminnelse. SAS burde brukt litt mer tid på å finne riktig leder. Men det går fortsatt an å gjøre noen grep, for å gjengi et annet sitat om ledere og ledelse: «Hire with patience, and fire with impatience.»