iCalendar

Hvem skal du skylde på når helsedataene hackes?

Nettverksmøte 25. september i Tromsø

Svært mange av oss er innom fastlegen i løpet av et år. Likevel har det vært lite forskning knyttet til fastlegene og deres pasienter, fordi det har vært tungvint å rekruttere til studier. Det har manglet en infrastruktur som gjør rekruttering av pasienter sikker og effektiv. 

Et stort forskningsprosjekt er nå i gang i Norge. Målet er å opprette og analysere distribuert lagrede data på en personvernbevarende måte, uten å flytte data om pasienter ut av helseinstitusjonene.
I foredraget får du høre om teknologien bak den nasjonale forskningsinfrastrukturen for primærhelsetjenesten – Snow-systemet.   

Om Gustav Bellika:

Gustav BelikaProfessor Gustav Bellika har jobbet ved Nasjonalt senter for e-helseforskning siden 1997. Han forsker på teknologi som beskytter persondata, samtidig som den tillater gjenbruk av helseopplysninger og støtter et lærende helsevesen.  

Praktiske opplysninger:

Tid:  Tirsdag 25. september kl 19-21
Sted: Realfagsbygget, Univ i Tromsø, Hansine Hansens veg 56, 9019 Tromsø

Arrangør: DND Midt-Nord, Lokalavd. Tromsø
Kontaktperson: Silje Endsjø, Telefon 91 90 10 87

Påmelding

Realfagsbygget, Univ i Tromsø på Google Maps