iCalendar

Hvordan komme i mål med den oppgraderte versjonen av personvernforordningen?

Kurs 13. mars 2018 i Oslo

25. mai 2018 blir GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft og kravene til hvordan vi skal håndtere personinformasjon blir vesentlig strengere. På dette kurset får du avklaringer og tips om hvordan du best kan møte utfordringene.

Jobber du med løsningsarkitektur?

Kurset vil gi deg bedre innsikt og forståelse, samt et godt grunnlag for å komme i gang (og i mål) med å være i samsvar med personvern og GDPR

Hvorfor personvern – legger du dine beslutninger hos andre? 

Arkitektur tilnærming:

  • Organisasjonens Strategi – Forskjellen mellom å bli og forbli?
  • Forretningsarkitekturen – En utfordring for hele organisasjonen
  • Informasjonsarkitekturen – En felles modell kan skape felles forståelse og nødvendig kontroll
  • Sikkerhetsarkitekturen – En gjennomgående tankeprosess 

Prosjekttilnærming og leveranser – 
Ett mål, flere arbeidsstrømmer: En nødvendighet!

Operasjonalisering av Forordningen/GDPR 
– Vi skal bil GDPR «compliant»; vi skal også helst forbli!

Erfaringer med noen støtteverktøy og rammeverk – Behovene kan være så mangt!