iCalendar

Hvordan måler vi kvalitet?

Nettverksmøte 26. november 2015 i Oslo

Hvordan kan målinger både i prosjektarbeid og i forvaltning gi en best mulig indikasjon på programvarekvalitet? Er du usikker på om du gir dine ledere riktig informasjon?

Faggruppen Software testing, Østlandet, inviterer til nettverksmøte 26. november 2015, kl 17-19:30 på Teknologihuset, Oslo

Noen målinger er kvantitative andre er kvalitative men hvilke er de rette å bruke? Vi kan også se for oss målinger som er subjektive basert på brukeropplevelse. 
 
Utfordringen er at vi ikke lenger er fullt sikre på hvilke målinger som ville passe oss best og at faglitteraturen gir oss mange eksempler. Det vi vet med sikkerhet er at målinger skal gi beslutningstakere svar på kvalitetsnivået til systemet på et aktuelt tidspunkt.
Målingene skal kunne for eksempel gi tiltro til systemet før produksjonssetting etter akseptansetest, garanti for at tilstrekkelig systemtest er utført, informasjon om kvalitet i en garantiperiode mellom kunde og leverandør, eller være et objektivt mål i en driftssituasjon med frustrerte brukere.  

 

 

Program

Measured Perception of Quality - The True Quality Metric v/ Ronnie Østgaard, Sopra Steria Norway. 
Ronnie Østgaard vil innlede kvelden med sitt foredrag som er antatt for presentasjon på årets EuroSTAR i Maastricht. Han vil fortelle om sin erfaring med en teknikk for å måle sluttbrukernes opplevde kvalitet på systemet ved bruk av konkrete spørsmål. Ved hjelp av denne teknikken kan det etableres et benchmark for kontinuerlig måling av kvalitet i hele systemets livssyklus. Ronnie vil dele med oss praktiske eksempler på hvilke spørsmål som skal stilles; hvordan de blir stilt og sist men ikke minst hvilke fallgruver vi må unngå. Se for øvrig foredraget i EuroSTAR sitt program
 
Pause i 30 minutter med enkel servering og tid til mingling og nettverksbygging 

Plenum diskusjon om kvalitetsmålinger, fasilitert av Pål Hauge, Geir Hagen og Minh Nguyen.
Vi fortsetter kvelden med en felles diskusjon. Fasilitatorene vil først dele sine synspunkter, utfordringer og erfaringer med bruk av ulike kvalitetsmålinger for å understøtte ulike forretningsmessige interesser. Med dette som bakteppe oppfordrer vi deltagere til å dele egne erfaringer i søken etter det ultimate kvalitetsmålsinstrumentet. Det behøves ikke å kunne finnes ett enkelt svar for problemstillingen, og vi tar sikte på å få til en interaktiv diskusjon blant deltagerne for å kunne lære av andres praksiser og erfaringer. 

 

Om foredragsholder

My name is Ronnie Mears Østgaard, I currently work for Sopra Steria in Norway as a Test Manager. I have worked with Software testing for ten years in various roles, both with in-house product testing and for the last four years as a consultant. I love working when quality is an integral part of the process and where high quality is a demand, not a “nice to have”. 

 

Om fasilitatorer

Pål Hauge, Senior Test Manager i Nets
Geir Hagen, Testrågiverne
Minh Nguyen, Sjefskonsulent i Knowit

 

Praktiske opplysninger

Dato: Torsdag 26. november 2015
Tid: 17:00-19:30
Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, 0167 Oslo

Nettverksmøte er gratis for Dataforeningens medlemmer. Det koster 300,- for ikke-medlemmer. 
Deltagelse inkluderer enkel bevertning. 

Arrangør: Faggruppen Software testing, Østlandet
Kontaktperson: Tuva Narbuvold

 

Teknolgihuset på Google Maps