Informasjonssikkerhet

Faggruppens formål er:

Gruppen har som mål å være møteplass for et uavhengig miljø hvor man kan drøfte problemstillinger rundt informasjons- og datasikkerhet.

Hva gjør vi:

Vi arrangerer mini-seminarer og månedlige medlemsmøter.