Informasjonssikkerhet

Faggruppens formål er:

Faggruppens formål er å være Dataforeningen Trøndelags samlende fagmiljø for informasjonssikkerhet. Den skal være en møteplass for medlemmer som vil styrke sin kompetanse - ved overføring av så vel praktisk kunnskap som erfaringer og aktuelle løsninger, samt spre kunnskap om informasjonssikkerhet

Hva gjør vi:

Faggruppen arrangerer konferansen Sikkerhet og Sårbarhet, en årlig konferanse som er blitt avholdt siden 2003. Ellers skal faggruppen være pådriver for å arrangere medlemsmøter, kurs, seminarer etc. innen informasjonssikkerhet i Trøndelag.

Bakgrunn:

Etiske retningslinjer:
Deltagerne i faggruppen har personlige medlemskap og deltar ikke på vegne av sin bedrift. Informasjonsutveksling foregår i fortrolighet. Kunnskap som erverves må kunne brukes, men ikke utnyttes.

Faggruppen for informasjonssikkerhet ble dannet 5. mai 2003. Følg faggruppen på Twitter