iCalendar

Introduksjon til virksomhetsarkitektur

Kurs 18. januar 2018 i Oslo

Henger bedriften din med i en stadig mer digitalisert og omskiftelig verden?

Få kunnskap om hvordan du kan innføre virksomhetsarkitektur i din bedrift!

Virksomhetsarkitektur i din bedrift vil si en praksis som har fokus på virksomhetsprosessene og hvordan digitale løsninger kan støtte disse på en optimal måte. Selskaper både internasjonalt og i Norge, blir stadig mer oppmerksomme på sin virksomhetsarkitektur og hvordan den må designes for å kunne utvikle og tilpasse virksomheten til en stadig mer digitalisert og omskiftelig verden.

 

Formål og innhold i kurset

Kurset vil introdusere deltageren i hva virksomhetsarkitektur omfatter, hvordan arkitekturmetodikk kan bidra til bedre resultater for virksomheten, bedre planlegging og innføring av IT-løsninger, samt en oppdatering i hvilke prosesser og verktøy som er tilgjengelige og kan benyttes. Kurset retter seg mot ledere, beslutningstagere og andre som er involvert i virksomhetsutvikling, strategi, prosessutvikling, løsningsdesign, standardisering og systemimplementeringer.

En virksomhetsarkitektur er en beskrivelse av hvordan en virksomhet er bygd opp og strukturert. Den omfatter både forretningsarkitektur (mål, prosesser, organisasjon og mennesker), arkitektur for informasjonssystemer (applikasjoner/tjenester og data/informasjon) og teknologiarkitektur (infrastruktur, maskinvare, nettverk). I tillegg inngår informasjonssikkerhet og integrasjon i alle disse arkitekturdomenene.

Kurset gir en introduksjon til virksomhetsarkitektur, herunder sentrale rammeverk, metoder og begreper innfor området, og tar utgangspunkt i rammeverket "The OpenGroup Architechtural Framework - TOGAF" for å utvikle og operasjonalisere virksomhetsarkitektur i alle typer selskap og virksomheter.

Gjennom deltagelse på kurset bygger du viktig kompetanse og samtidig får du mulighet til å bygge nettverk med andre som har interesse for fagområdet.