IT i praksis 2015

Digitalisering i privat og offentlig sektor (Gratis nedlasting for medlemmer)

17. juni 2015

IT i praksis 2015 er klar for nedlasting.

IT_i_praksis_2015_cover


I 2015 er rapporten inndelt i følgende kapitler:

  1. Strategiske utfordringer
  2. Strategi, utvikling og innovasjon
  3. Organisering og styring
  4. Endringsledelse og gevinstrealisering
  5. Digitalisering i offentlig sektor
  6. Modenhetsnivå innen styring og bruk av IT
  7. Metode og datagrunnlag
  8. Teamet bak IT i praksis 2015

Tilsvarende undersøkelse gjennomføres parallelt i Danmark, og der det er relevant vises sammenligninger mellom Norge og Danmark. Der samme spørsmål er stilt tidligere år, vises også utviklingen fra tidligere år.

Totalt sett er IT i praksis den mest omfattende undersøkelsen omkring IT-mål, -planer og -strategier som gjennomføres i Norge.Se opptak av lanseringen her