IT i praksis 2017

Digitalseringsrapporten

Totalt sett er IT i praksis den mest omfattende undersøkelsen omkring IT-mål, -planer og -strategier som gjennomføres i Norge.

IT i praksis 2017 er klar for nedlasting og gratis for DND medlemmer

I 2017 er rapporten inndelt i følgende kapitler:

  • Strategiske utfordringer
  • Digitalisering i offentlig sektor
  • Organisering og styring
  • Endringsledelse og gevinstrealisering
  • Strategi, forretningsutvikling og innovasjon
  • Metode og datagrunnlag
  • Teamet bak IT i praksis 2017

 

Totalt sett er IT i praksis den mest omfattende undersøkelsen omkring IT-mål, -planer og -strategier som gjennomføres i Norge.