Dataforeningens IT-kontraktstandarder

Dataforeningens standardkontrakter er utviklet av faglig ekspertise innen IT-kontrakter som omfatter ressurspersoner fra IT, forskning, offentlig sektor og jus - både fra leverandør- og kundeside.

Hvilken kontrakt passer ditt behov? Hold musepekeren over kontraktsnavnet i pristabellen og les mer informasjon om hver enkelt kontrakt.

 

BritiskFlagg
For information in english

Prisinformasjon:

 

  Medlem Ikke-medlem
PS2000 SOL 3.800,- 5.500,-
PS2000 Standard 2.500,- 3.400,-
PS2000 Smidig 2.500,- 3.400,-
Dataforeningens Forvaltningsavtale
(Rammeavtale om utviklingstjenester, vedlikeholdskontrakt om programvare)
2.500,- 3.400,-
Kontraktsstandard for IT-drift 1.900,- 2.500,-
PS2000 - Komplett Standard
(PS2000, Forvaltningsavtale, Driftsavtale)
4.900,- 6.600,-
PS2000 - Komplett Smidig
(PS2000 Smidig, Forvaltningsavtale, Driftsavtale)
4.900,- 6.600,-

Alle priser er eksl. mva.

Kontraktene:


ps2000sol_75x48.jpgDataforeningens kontraktsstandard for oppdragsbasert smidig utvikling av programvare
PS2000 SOL (Smidige Oppdragsbaserte Leveranser) er den nye kontraktsstandarden for utviklingsprosjekter basert på smidig utvikling.

shop2buy.no.gif LesMer.jpg


PS2000 Standard
PS2000 er den mest brukte standardkontrakten for utviklingsprosjekter basert på iterativ utvikling.

shop2buy.no.gif LesMer.jpg


PS2000 Smidig
Med PS2000 Smidig har vi en variant av PS2000 som er skreddersydd for smidig utvikling, med et norsk begrepsapparat hentet fra Scrum. Samtidig har vi bevart de etablerte særtrekkene ved PS2000, som målpris, innledende løsningsbeskrivelse og kontrollpunkter underveis. De generelle kontraktsbestemmelsene er derfor beholdt uendret.

shop2buy.no.gif LesMer.jpg


Dataforeningens forvaltningsavtale
Kontraktsstandarder for vedlikehold og videreutvikling av programvare. Forvaltningsavtalen er nå lansert i versjon 2.

shop2buy.no.gif LesMer.jpg


Kontraktsstandard for IT-drift
En standardavtale for IT-drift, som sikrer en målstyrt og balansert prosess for etablering og utførelse av driftstjenestene.

Driftsavtalen ivaretar morgendagens utfordringer ved utsetting av IT-driftstjenester med spesifisering både av prosessen og de ulike tjenestene.

shop2buy.no.gif LesMer.jpg


 

DIFI.jpgStatens standardavtaler
Statens standardavtaler for IT-anskaffelser og for konsulenttjenester (SSA) har blitt revidert, og nye versjoner fra desember 2013 er publisert på Difis temasider om IKT-anskaffelser og SSAene på anskaffelsesportalen.

blog comments powered by Disqus