iCalendar

IT-Lederkonferansen 2017: Innovasjons- og teknologidrevet forretningsutvikling i praksis

Konferanse 29. november 2017 i Oslo

IT-lederkonferansen2017banner2.png

Målgruppe:

Ledere, CIO, IT-direktører, IT-sjefer, spesialister, rådgivere og andre som er opptatt av innovasjon, digitalisering og forretningsutvikling.
 

Program kl. 0900 - 1600:

09:00-09:10  Velkommen
Camilla Grøneng, senior Manager, Deloitte
 
Ragnvald Sannes forminsket09:15-09:50 Digitalisering for vekst og innovasjon 
Ragnvald Sannes, Førstelektor - Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI
 
Utgangspunktet for foredraget er spørsmålet: Hva er digitalisering?
Digitalisering er blitt et moteord, men hva er det, hvorfor er det viktig nå, og hva kommer det til å gjøre med forretningspraksis og forretningsmodeller.
 
Ragnvald vil diskutere sammenhengen mellom teknologiutvikling, nye digitale muligheter og hvordan virksomheter kan analysere potensielle konsekvenser og effekter av digitalisering for egen virksomhet og bransje.
 
Et gjennomgangstema er hvordan virksomheter som er trent i å drive  med inkrementell forretningsutvikling kan omstille seg til å drive radikal innovasjon med digital teknologi.
 

Anne Cathrin Haueng09:55-10:30 Innovasjon vs strategiske endringsprosesser – to sider av samme sak?
Anne Cathrin Haueng, Director, Deloitte

Innovasjon har mange likhetstrekk med strategiske endringsprosesser. I endringsprosesser er det en rekke fallgruver, men også muligheter med hensyn til implementering.

Kan vi lære noe av disse fallgruvene og mulighetene slik at vi lykkes med innovasjonsprosessene?

Anne Cathrin vil ta deg med bak kulissene i strategiske endringsprosesser og gjennomgå en rekke vanlige utfordringer ledere og medarbeidere møter når planlagte endringer skal iverksettes, samt hvordan disse kan håndteres.

Anne Cathrin tar utgangspunkt i at du ikke kan planlegge den «perfekte» prosessen, fordi det alltid vil oppstå uforutsigbare hendelser i en større omstilling. En best mulig prosess krever at du planlegger godt, men kanskje enda viktigere er evnen til å «stå i den» underveis, samt å bruke din kompetanse om konteksten og kulturen i organisasjonen til å forstå og håndtere det som skjer i «kulissene». Omstilling handler til syvende og sist om menneskene i organisasjonen, og lykkes du ikke med å engasjere kolleger og medarbeidere til å bidra i omstillingen, vil du sjelden oppnå resultater og kunne realisere gevinster.

10:30-10:45 Kaffe og nettverksbygging

 
Vegard Jørmeland forminsket10:45-11:30 Hvordan kan en rigge store organisasjoner for innovasjon? En gründers beretning om sin reise inn i corporate-verden
Vegard Jørmeland, Lean Startup Coach/Co-founder, DNB/Norwegian Lean Startup Circle
 
Verden rundt oss er i endring, og etablerte bedrifter opplever stadig mer press om å innovere for å holde seg relevante for kunden.
Utfordringen disse bedriftene møter er hvordan en kan utvikle det nye og samtidig ta seg av det gamle?
Hvordan en kan rigge en organisasjon for innovasjon, uten at det skal gå på bekostning av daglig drift?

Vegard vil fortelle om hvordan det oppleves for innovatører å entre etablerte bedrifter.
Om friksjon mellom det nye og det gamle, og hvordan en kan tilrettelegge for å imøtekomme begges behov.
 
11:30-12:15  Lunsj og nettverksbygging
 
 Thor W Andreassen12:20-12:55 IT/digitalisering som fenomen, virkemiddel og løsning fordi det skaper nye forretningsmodeller og markedstilbud
Tor W. Andreassen, professor, Norges Handelshøyskole (NHH)
 
Tor vil diskutere erfaringer fra forskningsprogrammet Tjenesteinnovasjon og funn fra Norsk Innovasjonsindeks og de grunnleggende tankene bak måling av opplevd innovasjon. Hvorfor er ikke kvalitet (slik Norsk Kundebarometer måler det) alene nok fremover?
 

Cecilia Jahr13:00-13:30 Digitalisering av prosjektarbeid i ingeniørbransjen – innovasjon og samskaping​
Cecilia Jahr, avdelingsleder Innovasjon, Norconsult

Cecilie tar deg gjennom hvordan vi tar ut potensialet i ny prosjekteringsteknologi ved å kombinere den med riktige arbeidsprosesser og riktig bruk av kompetanse.

Og om hvordan vi skaper innovasjon i prosjekter gjennom å sette hårete mål i tett dialog med kunden, og gjennom å utfordre gitte rammebetingelser.

 
13:35-1350 Kaffe
 
Morten Goodwin forminsket13:50-14:25 Kunstig intelligens (AI) samarbeid næringsliv og akademia
Morten Goodwin, Universitetet i Agder
 
Enorme fremskritt skjer innen forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens.
Kunstig intelligens er så kraftig at selv komplekse oppgaver automatiseres.
Vi er midt i en automatiseringsrevolusjon skapt av kunstig intelligens som kommer til å effektivisere alt fra offentlig sektor til medisin.
Å lykkes i en digital hverdag i rask endring er utfordrende. Det er ikke nok å bare henge med, vi må drive utviklingen fremover.
Nøkkelen er et tett samarbeid mellom akademia og næringsliv.
 

Jens Hauglum14:30-15:15 FINNsk innovasjon
Jens Hauglum, ‎VP Product Management and Innovation, ‎FINN.no 

På spørreundersøkelser svarer majoriteten av toppledere at "innovasjon er viktig". Likevel er det så vanskelig å lykkes med i praksis. Hvorfor der det slik? Er det mangel på ideer? Gjennomføringskraft? Eller er det fordi "innovasjon" setter fingeren på alt som er vanskelig for oss som individer og organisasjoner: redsel for å feile, uvilje mot å endre noe som fungerer og motvillighet mot risiko.   

For FINN er innovasjonsevne en del av selskapets DNA. Foredraget gir noen blikk på hvilke valg, og feil, FINN har gjort for å lykkes med innovasjon .

15:20-15:30 Spørsmål og avslutning
 
it-lederkonferansen2017footer.png
 
 

Praktiske opplysninger:

Les mer om foredragsholderne og meld deg på.

Sted: Deloitte Norge, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Vedlegg