IT-politisk råd

Dataforeningens IT-politiske råd består av noen av Norges mest erfarne IT-ledere og vil være en klar røst som bidrar til å synliggjøre Dataforeningens synspunkter i det offentlige rom.

IT-politisk råd mener at økt digital kompetanse i befolkningen, gode private og offentlige tjenester og forutsigbare rammevilkår er nødvendig for at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å bo i.

IT-politisk råd vil på vegne av Dataforeningen peke på konkrete forbedringsområder, arbeide for at nasjonen Norge tar de rette grep, samt bistå politikere og embedsmenn som viser styringsvilje.

Ved hjelp av gode lærersteder som oppfordrer til kunnskapsdeling, høy kvalitetsforskning i samarbeide med næringslivet og en bevisst innovasjonssatsing har Norge, slik vi ser det, muligheter til å føre an i utviklingen av morgendagens kunnskapssamfunn.

De viktigste premissene for å lykkes er tilgang til dyktige menneskelige ressurser, et velfungerende virkemiddelapparat og attraktive rammebetingelser.

IT-politisk råd ønsker å bidra til å styrke offentlig og privat samspill for dermed å sikre en bedre beslutningsprosess og har fått fullmakter til å gjøre dette.