Faggruppen for IT-sikkerhet

Faggruppens formål er:

Faggruppens formål er å være Dataforeningen Bergen-Hordalands samlende fagmiljø for informasjonssikkerhet. Den skal være en møteplass for medlemmer som vil styrke sin kompetanse – ved overføring av så vel praktisk kunnskap som erfaringer og aktuelle løsninger, samt spre kunnskap om informasjonssikkerhet.

Hva gjør vi:

Faggruppen skal være pådriver for å få kurs, seminarer etc. innen datasikkerhet lagt til Bergen-Hordaland.

Bakgrunn:

Faggruppen for IT-sikkerhet ble dannet høsten 1997.
Følg faggruppen på Twitter