iCalendar

Jakten på selvhjulpne brukere - nye metoder og verktøy for selvhjelp

Nettverksmøte 23. januar 2018 i Oslo

Utbredelsen av Internet of Things og skyløsninger utfordrer helpdeskene våre med både nye og økende krav.

 

Serviceleverandører må møte behovene med ny teknologi og nye metoder. Vi inviterer til nettverksmøte om nye metoder og verktøy, som støtter oss i å øke kunnskapen hos brukerne og gjøre dem mer selvhjulpne. Samt frigjøre ressurser i organisasjonen til å møte de nye utfordringene.
Er du interessert i robotisering, one stop shop, shift left, e-læring, gamification, digitale assistenter og lignende? Meld deg på vårt nettverksmøte!

 

Program

08:00 registrering og mat

08:20 Velkommen og innledning
Velkommen fra programkomiteen.
Vi rydder opp i begrepsjungelen med en Buzzword-quiz
Ina von Lukas, FG Service Management

08:40 Kort pause

08:45 Robotene kommer ikke, de har vært her lenge
Basert på erfaringer fra implementering av over 400 roboter i det nordiske markedet gir Christoffer en status på hvor vi er og hvor vi skal med roboter. Hva er menneskets rolle i en verden som stadig blir mer avhengig av teknologi? Hvordan få det beste ut av samspillet mellom mennesker og teknologi? Og avslutningsvis et innblikk i hvordan Robotic Process Automation (RPA) kan være en god start på både prosessforbedring og automatisering, og ikke minst mer tilfredse ansatte og kunder.
Christoffer Pettersen, AVO Consulting

09:30 Pause

09:45 Digital teknologi kan løfte kunnskap hos brukerne
Når ITSM ønsker å øke kunnskapsnivå hos brukerne er det lurt å ta en titt på hvordan de profesjonelle kunnskapsformidlerne gjør det: HiOA har opprettet fysiske og virtuelle læringslab'er for å støtte lærerne i å kunne tilby god undervisning som er tilgjengelig for studenter 24/7. Vi går gjennom forskjellige verktøy og metoder for å heve kompetansen til den enkelte, samt verktøy og muligheter for en moderne kunnskapstransport. Det er ikke kurs i tradisjonell forstand som gjelder lenger, men individuelt tilrettelagte prosesser for å få selvgående brukere.
Claudia Steidl Talgo, prosjektleder DigInn, OsloMets digitale learning lab

10:30 Diskusjon
Ledet av Atle Nilssen og Ina von Lukas fra faggruppen

11:00 Slutt

 

 

 

Om foredragsholderne

Christoffer PettersenChristoffer Pettersen
Christoffer er en av gründerne bak AVO Consulting og har fra første dag jobbet i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Foruten å være med på AVOs reise fra 1 til 60 ansatte, har Christoffer vært techlead på en rekke av prosjektene knyttet til Robotics Process Automation (RPA) som er kjørt på Blue Prism i Norden. Han er utdannet siviløkonom med en Master i Finans fra Norges handelshøyskole, og er trolig blant dem med flest sertifiseringer i Blue Prism i Norden. Christoffer er erkebergenser med et brennende engasjement for problemløsning, teknologi og konfetti.

 

 

Claudia TalgoClaudia Steidl Talgo
Leder studieadministrasjonen på Fakultet for helsefag på OsloMet - Storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus). Er der prosjektleder for læringsverkstedet for digital innovasjon (DigInn) som støtter helsefagenes undervisere i nye (digitale) metoder og verktøy til å formidle kunnskap.                     

 

 

 

Om programkomiteen

Atle NilssenAtle Nilssen
Customer Relation manager/seniorkonsulent innen ITSM/BSM
Wendia Norge

 

 

Ina von LukasIna von Lukas
er prosjektleder i Avdeling for Digitalisering og Infrastruktur på OsloMet - Storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus), og leder om dagen prosjektet «Fremtidens Førstelinje» som skal utarbeide hvordan det mangfoldige tjenestetilbudet på OsloMet skal stille seg til nye utfordringer, hvordan tjenestene homogeniseres og hvordan gjøre dem tilgjengelige for brukerne.

 

Praktiske opplysninger

Tid: Tirsdag 23. januar 2016 kl 08:00 - 11:00.
Sted: Dataforeningen, Møllergt 24, 4. etasje, Oslo

Arrangør: Faggruppen Service Management
Kontaktperson: Elisabeth Kras

 

Dataforeningen på Google Maps

Vedlegg