Robertson_James_200x267

Mastering Business Agility

Kurs 29. og 30. mai i Oslo

Dette kurset handler om å bruke analytiske ferdigheter til å forstå det virkelige, underliggende problemet som skal løses, at du leverer den riktige løsningen, og at du leverer den raskt! 

Evans_David

Specification by Example (SBE)

Kurs 25. april 2018

Er dine krav entydige og testbare? Vi kjenner alle til at feil bør oppdages i den fasen de implementeres – det gjelder også når kravene lages. 

I denne workshopen får du forklaringer og tips til teknikker samt hands-on erfaring ved hjelp av praktiske oppgaver.

Risiko 160x160

Kom i gang med risikoanalyse

Kurs 24. april 2018 i Oslo

Jobber du med virksomhetsstyring, arkitekturdesign, utvikling av tjenester, drift, sikkerhet, rådgiving, kravhåndtering eller testing?

Mastering the Requirements Process (MRP I)

3-dagers grunnkurs 11. - 13. september 2018 i Oslo

MRP_bok.jpg

I et softwareprosjekt er det viktig at både kunden, brukerne og utviklerne har en felles forståelse av hva resultatet skal bli.

Lær utforming av kravspesifikasjoner fra én av de beste: Suzanne Robertson.
NB: Max antall plasser: 24

 

 

 

Aida Omerovic

Praktisk risikostyring

Kurs 28. mai 2018 i Oslo

Kjetil Strand

Nyttestyring i IT-initiativ

Kurs 26. april 2018 i Oslo

For å lykkes med digitalisering er det ikke tilstrekkelig med kontroll på tid og kostnader. Det aller viktigste er at initiativene leverer nytte som står i forhold til investeringene.

Risiko 160x160

Sikkerhetsarkitektur og sikkerhetskultur

Kurs 6.-7.juni 2018 eller 4.-5. september i Oslo

Jobber du med sikkerhet, arkitektur, personvern, utvikling, drift, kravhåndtering eller testing?
I så fall skal du jevnlig evaluere og ivareta sikkerhet i dine systemer og tjenester.

Ragnar Løken

Introduksjon til ITIL og ITSM

Halvdagskurs 30. mai 2018 i Oslo

Hvordan kan du gjennomføre et etablerings- og forbedringsarbeid basert på ITIL? Få innføring i hva ITIL og IT Service Management omfatter.

Getting-Things-Done-200x200

Getting Things Done (GTD)

Kurs 2. mai og hele året rundt i Oslo og Trondheim

Ønsker du å bli mer effektiv i jobben? Få gjort mer av de riktige tingene? Kanskje stresse litt mindre?

RSS feed