Christian Torp er COO i DND Servicekontor

Ny personvernlov (GDPR) for små og mellomstore selskaper (SMB)

Venteliste: Kurs 30. november 2017 i Oslo

25. mai 2018 trer GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft og kravene til hvordan vi skal håndtere personinformasjon blir vesentlig strengere. I dette kurset får du avklaringer og tips om hvordan du best kan møte utfordringene.

Kjetil Strand

Nyttestyring i IT-initiativ

Kurs 7. desember 2017 i Oslo

For å lykkes med digitalisering er det ikke tilstrekkelig med kontroll på tid og kostnader. Det aller viktigste er at initiativene leverer nytte som står i forhold til investeringene.

Paula Januszkiewicz

MasterClass: Public Key Infrastructure Management (PKI) with Windows Server 2016

Kurs januar 2018 i Oslo

This 5-day course is considered essential for anyone who would like to expand the knowledge about Public Key Infrastructure (PKI) in Microsoft technologies.

Getting-Things-Done-200x200

Getting Things Done (GTD)

Kurs 14. desember og hele året rundt i Oslo, Trondheim og Stavanger

Ønsker du å bli mer effektiv i jobben? Få gjort mer av de riktige tingene? Kanskje stresse litt mindre?

Risiko 160x160

Kom i gang med risikoanalyse

Kurs 15. januar 2018 i Oslo

Jobber du med virksomhetsstyring, arkitekturdesign, utvikling av tjenester, drift, sikkerhet, rådgiving, kravhåndtering eller testing?

Roar-Engen-2014-160x160

Introduksjon til virksomhetsarkitektur

Kurs 18. januar 2018 i Oslo

Henger bedriften din med i en stadig mer digitalisert og omskiftelig verden?

Sikkerhetsarkitektur og sikkerhetskultur

Kurs 30. og 31. januar 2018 i Oslo

Jobber du med sikkerhet, arkitektur, personvern, utvikling, drift, kravhåndtering eller testing?
I så fall skal du jevnlig evaluere og ivareta sikkerhet i dine systemer og tjenester.

Praktisk risikostyring

Kurs 13. februar 2018 i Oslo

UserFriendly MRP I 200x200

Mastering the Requirements Process (MRP I)

3-dagers grunnkurs 13. - 15. mars 2018 i Oslo


I et softwareprosjekt er det viktig at både kunden, brukerne og utviklerne har en felles forståelse av hva resultatet skal bli.

RSS feed