iCalendar

Kandidater søkes til både lokallag og styret i DND Vest

Call for ildsjel - Forslag sendes innen 4. februar 2018

DND Vest søker nye medlemmer både til lokallag og styret, og du kan gjerne foreslå deg selv eller andre som du mener vil kunne gjøre en god jobb for DND Vest.

Lokallagene i Rogaland, Hordaland og Nordvestlandet består av en leder og minimum fem medlemmer. De representantene fra lokallagene som ønsker det vil bli fremmet til å velges inn i styret i DND Vest. Både medlemmer i lokallag og styremedlemmer vil få den nødvendige opplæring for å ivareta et slikt verv.  
 
Å jobbe i lokallag og styret i DND er både spennende og faglig utviklende, samtidig som det gir deg mange nye kontakter innenfor både IT-bransjen og næringslivet generelt.
 
Send forslag eller ta kontakt med en av oss i valgkomiteen hvis du har forslag til kandidater innen 4. februar 2018.
Nytt styre velges på årsmøtet ultimo februar 2018.
 

Med vennlig hilsen Valgkomiteen
 
Bergen:
Louise Sondrup, louise.sondrup@bkk.no, 93 64 00 70
Pål Ellingsen, pel@hib.no; 90 07 89 58

Rogaland: 
Tor Vigesdal, tor.vigesdal@cegal.com, 46 84 57 00
Knut Raeng, knut@bouvet.no, 97 19 29 01

Nordvestlandet:
Andre Eidskrem, andre@intrahouse.no, 90 11 18 70
Øystein Meyer, oystein_meyer@hotmail.com, 95 15 80 53

Ildsjeler DND Vest.png

Fortell også gjerne litt om din kompetanse og eventuell erfaring med verv.

Velg respektive styre(r)*
Angi hvor du har lyst til å bidra (flere valg er mulig)