Oppstartsmøte for Helse IKT i DND

Medlemsmøte 30.august 2011 i Oslo

Etter møtet i juni ser vi at det er behov for et bredt fokus og vi inviterer alle som har et område innenfor Helse IKT som de brenner for, til å møte opp på MIE.

Vi vil presentere lyntaler om forskjellige fagområder, for å vise hvilket engasjement som allerede finnes, og det vil bli mulig å komme med nye innspill. De som ønsker å bidra med videre arbeid, vil bli samlet i grupper med felles interesseområde. 

Målgruppe: Alle som arbeider med IKT i Helsesektoren, eller som har interesse for området.

Program:

16:00 Registrering

16:15 Velkommen
Kort presentasjon av hva vi ønsker at denne satsingen skal resultere i (mål og retningslinjer).

16:25 Lyntaler

Basis IKT-kompentanse hos sluttbrukerne
Astrid B.Svarlien, KITH

Standardisering innenfor helse
Knut Lindelien, Standard Norge

Personvern for ansatte i helsesektoren
Eva Jarbekk, Kluge Advokatfirma DA

Samhandlingsarkitektur
Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF

17:00 Interesseområder – tidligere og nye innspill

 • Kjernejournal
 • Brukermedvirkning med pasienten i sentrum
 • Samhandlingsteknologi, generisk overbygning
 • Brukerkompetanse (helsearbeidere)
 • Risikovurderinger og Sikkerhet
 • Helseportal (påvirke innhold, struktur og brukergrensesnitt, bidra til å videreutvikle portalen, påvirkning)
 • Standarder i Helsesektoren
 • Samhandling: Brukergrensesnitt, tilgjengelighet, brukbarhet
 • RFID (Logistikk i helsesektoren)
 • Planlegging, overordnet helseplan – påvirke myndighetene, bidra til å belyse områder som bør planlegges på nasjonalt nivå
 • Implementering av teknologi i helsesktoren, belyse nytteverdi og gevinstrealisering
 • Identitetshåndtering
 • Integrasjon
 • Open source og helse
 • NHN og samhandling med NAV/legekontor/spesialister osv.
 • Uttrekk av helsedata for statistikkformål og forskning
 • Digital eldreomsorg for seniorer som ønsker å bo i egen bolig (samhandling utover profesjonene)
 • Rehabiliterings-sektoren, hvordan kan IKT effektivisere/styrke kvaliteten?
 • IKT og persondiagnosering
 • Infrastruktur og teknologi (forutsetning for Samhandlingsreformen)
 • Avvikshåndtering
 • Pålitelighet av basis-infrastruktur
   

Internasjonale arbeidsgrupper som kan være aktuelle å samarbeide med:

 • EFMI
 • IMIA

17:10 Inndeling i grupper basert på interesseområde. Videre arbeid.

 1. Kliniske informasjonssystemer
 2. Kunnskap og ferdigheter (hos helsepersonell)
 3. Pasient- og brukerperspektiv
 4. Samhandling
 5. Sikkerhet

Praktisk informasjon:

Tid: Tirsdag 30.august kl.16:15-18:00
Sted: MIE konferansen, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30 - Sal 1. Helsinki.
Arrangør: Dataforeningen Østlandet og FDH (Forum for Databehandling i Helsesektoren)

Radisson Blu Scandinavia Hotel på Google Maps