Kim Goodwin endelig til Norge!

28. februar 2013
Amerikanske Kim Goodwin har skrevet bestselgeren «Designing for the digital age» og har gjort stor internasjonal suksess som foredragsholder. I april kommer hun til Yggdrasil og Norge.

I april kommer hun til Norge for å dele av sin kunnskap under Yggdrasil 2013, Norges største konferanse om brukeropplevelser, brukervennlighet og kommunikasjon.

Bilde: Glade komitee-medlemmer: Hans Petter Fosseng, Ann-Kristin Hansen og Øyvind Nordseth Pettersen. (Foto: Trude Martinsen)

Programkomiteen er veldig stolte av å ha fått en så populær og internasjonal anerkjent foredragsholder som Kim Goodwin til årets konferanse. Hennes workshops og foredrag har vært utsolgt på flere av fjorårets store konferanser og boken hennes «Designing for the digital age» har blitt en bestselger med svært gode kritikker. Kim har en utrolig variert og spennende bakgrunn og har jobbet med et bredt spekter av designutfordringer; fra websider og komplekse forretningsapplikasjoner, telefoner, medisinsk utstyr, tjenester og til noe uvanlig som organisasjonsdesign. Hun er en ekstremt engasjert og populær foredragsholder som nå endelig kommer til Norge.

God tjenestedesign
Yggdrasil holder hun en workshop med tittelen ”Experience Maps & Scenarios in Service Design”. Erfaringen viser at jo mer en kunde bytter kontekst mellom verktøy, miljø, ansatte og andre selskaper, jo flere muligheter er det for å ende opp med en dårlig designopplevelse. Tjenestedesign involverer flere slike skifter enn noen andre designutfordringer og er derfor spesielt vanskelig å få gode. I workshopen vil vi se  hvordan journey-mapping og scenarier kan hjelpe til å lage et mer enhetlig design. Dette blir en lærerik workshop som viser konkrete teknikker man kan ta med hjem til prosjektet og er svært nyttig for alle involvert i tjenestedesign.

Bedre designleder
Kim Goodwin vil også avslutte konferansen med keynoten ”Questions, Not Answers” om designlederskap og hvordan man  best kan samarbeide i et prosjekt for å utnytte det beste fra alle profesjoner.  Hun vil dele refleksjoner og kunnskap rundt hva som gjør en designleder mer effektiv enn en annen og hvordan dette ofte avhenger av typen spørsmål de stiller. Dette er et bredt tema som vi i programkomiteen mener vil være nyttig for alle som er involvert i designprosessen.

Årets programkomité
De setter alle pris på kombinasjonen av høyt faglig nivå og innhold, samt den uformelle atmosfæren.
Yggdrasil er et samarbeid mellom Faggruppen Brukervennlige IT-systemer (BITS) og Faggruppen Webkommunikasjon i Dataforeningen Østlandet.

Årets komité består av:
• Ann-Kristin Hansen, Bouvet Norge
• Mari Heibø-Bagheri, Accenture
• Hans Petter Fosseng,
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
• Ole Kværnø, Skattedirektoratet
• Øyvind Nordseth Pettersen, Steria
• Jan Håvard Skjetne, Sintef
• Henrik Wigestrand, Skatteetaten

For påmelding til Yggdrasil, klikk her.