iCalendar

Kom i gang med risikoanalyse

Kurs 14. januar 2019 i Oslo

Jobber du med virksomhetsstyring, arkitekturdesign, utvikling av tjenester, drift, sikkerhet, rådgiving, kravhåndtering eller testing?

I så fall skal du omtrent daglig prioritere dine valg og ta viktige beslutninger. Samtidig møter du usikkerheter, mye endrer seg underveis, det er en rekke hensyn å ta, og de økonomiske rammene er begrenset. En risikoanalyse viser deg hva som står på spill, hvor utfordringene ligger, og ikke minst hvilke muligheter som åpner seg. Gjør du det riktig er en risikoanalyse din viktige beslutningsstøtte. Det synliggjør dine valg, utfordringer og potensiale. Ikke minst er risikoanalyse et kommunikasjonsmiddel i en virksomhet når beslutninger skal forankres, analyseres og begrunnes.

I dette kurset lærer du – gjennom teori, praktiske eksempler og øvelser – å utføre en risikoanalyse. Vi legger vekt på en praktisk tilnærming, dvs. vi binder oss ikke til en spesifikk metode eller verktøy for risikoanalyse, men prøver likevel å holde oss til lett anvendelig beste praksis som er i samsvar med ISO 31000 standarden.

Kurset er en kombinasjon av teori (begreper, metode, kilder, beste praksis), praktiske eksempler, gruppeøvelse, diskusjon, samt tips og råd.

Deltakerne skal i løpet av kurset

Få kunnskap om de viktigste risikoanalyse-relaterte begreper og metode
Bli i stand til å utføre og dokumentere en risikoanalyse
Lære å evaluere risikoer og vurdere effekten av tiltak
Lære å prioritere de viktigste aktivitetene, aktørene og informasjonskildene ved utførelse av en risikoanalyse
Lære å prioritere tiltak, samt begrunne effekten av tiltakene/anbefalingene
Lære å kommunisere resultater av en risikoanalyse
Det forutsettes ingen forkunnskaper.

Ønsker du å lære mer om risikoanalyse og risikostyring, anbefales det å ta "Praktisk risikostyring" – i regi av Den Norske Dataforening, som bygger på dette.

Relevant artikkel: Høy risiko, moderat bekymring. Hvorfor?