IT-Kalender

  

Konferanser/Seminarer

Software 20xx logo-ingress

Konferanse 14. og 15. februar 2018 i Oslo

Software 2018

Konferanse av og for IT-folk!

Betalingsformidling 20xx

Konferanse 6.-7. mars 2018 i Trondheim

Betalingformidling 2018

Etter fjorårets suksess ønsker vi fortsatt å være den viktigste møteplassen i Norge for fagmiljøer innen bank og finans, leverandører og brukere av betalingsløsninger.

Konferanse 12. april 2018 i Oslo

Ark 2018

Meld din interesse og få tilsendt programmet når det er klart. 

eHelse-vignett

Konferanse 18. og 19. april 2018 i Oslo

eHelse 2018

Hold av datoen!

Yggdrasil 200x200

Konferanse 23.-24. april 2018

Yggdrasil 2018

Norges viktigste konferanse om digitale brukeropplevelser.

Les mer på yggdrasilkonferansen.no

Sikkerhet og Sårbarhet 200x200

Konferanse 8. og 9. mai 2018 i Trondheim

Sikkerhet & Sårbarhet 2018

Sårbarheten i samfunnet øker, tradisjonelle tiltak er ikke lenger tilstrekkelig, og brudd på informasjonssikkerhet er nå normalen.

ERP-systemer-vignett

Konferanse 7. juni 2018 i Oslo

ERP-Systemer 2018

Nettverksmøter

Gratis nettverksmøte 20. november i Trondheim

BI & Analytics arkitektur og eksemplifisering

Skal alle data inn i datavarehuset? Skal datavarehuset kastes ut? Hvordan får man til å utnytte «Big Data», åpne data etc? Er man i mål om man har kjøpt seg et BI-verktøy?
Spørsmål som disse er det mange som stiller seg for tiden og slike spørsmål vil du få svar på i dette nettverksmøtet.

 

Nettverksmøte 23. november 2017 i Trondheim

Nettverksmøte med Helse Nord IKT

Helse Nord IKT vil gi 4 foredrag denne kvelden om spennende tema som utvikling av nye tjenester i Helseforetaket, konsolidering- og standardisering av det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ), å innføre gode ITIL prosesser, samt ikke minst det å etablere test som en tjeneste, og hva som er gjort på testområdet i Helseforetaket.

FmhDND

Friday morning at DND
Dec. 1st. 2017, Oslo

Venteliste! The Failure of Risk Management: Why it's Broken and How to Fix it

Friday morning at DND - This event will be in English only. Streaming-tickes are available.
More information about this event will be published in November.

2017-09-25 / 2017-11-01

Nettverksmøte 6. desember i Bergen

Internet of things

Prosess

Frokostmøte 7. desember 2017 i Stavanger

Hva er «smidig» og hvordan kan smidig bidra til kontinuerlig forbedring i linjen?

Hva er essensen i smidig?

Kurs

Christian Torp er COO i DND Servicekontor

Venteliste: Kurs 30. november 2017 i Oslo

Ny personvernlov (GDPR) for små og mellomstore selskaper (SMB)

25. mai 2018 trer GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft og kravene til hvordan vi skal håndtere personinformasjon blir vesentlig strengere. I dette kurset får du avklaringer og tips om hvordan du best kan møte utfordringene.

Kjetil Strand

Kurs 7. desember 2017 i Oslo

Nyttestyring i IT-initiativ

For å lykkes med digitalisering er det ikke tilstrekkelig med kontroll på tid og kostnader. Det aller viktigste er at initiativene leverer nytte som står i forhold til investeringene.

Paula Januszkiewicz

Kurs januar 2018 i Oslo

MasterClass: Public Key Infrastructure Management (PKI) with Windows Server 2016

This 5-day course is considered essential for anyone who would like to expand the knowledge about Public Key Infrastructure (PKI) in Microsoft technologies.

Getting-Things-Done-200x200

Kurs 14. desember og hele året rundt i Oslo, Trondheim og Stavanger

Getting Things Done (GTD)

Ønsker du å bli mer effektiv i jobben? Få gjort mer av de riktige tingene? Kanskje stresse litt mindre?

Risiko 160x160

Kurs 15. januar 2018 i Oslo

Kom i gang med risikoanalyse

Jobber du med virksomhetsstyring, arkitekturdesign, utvikling av tjenester, drift, sikkerhet, rådgiving, kravhåndtering eller testing?

Roar-Engen-2014-160x160

Kurs 18. januar 2018 i Oslo

Introduksjon til virksomhetsarkitektur

Henger bedriften din med i en stadig mer digitalisert og omskiftelig verden?

Kurs 30. og 31. januar 2018 i Oslo

Sikkerhetsarkitektur og sikkerhetskultur

Jobber du med sikkerhet, arkitektur, personvern, utvikling, drift, kravhåndtering eller testing?
I så fall skal du jevnlig evaluere og ivareta sikkerhet i dine systemer og tjenester.

Kurs 13. februar 2018 i Oslo

Praktisk risikostyring

UserFriendly MRP I 200x200

3-dagers grunnkurs 13. - 15. mars 2018 i Oslo

Mastering the Requirements Process (MRP I)


I et softwareprosjekt er det viktig at både kunden, brukerne og utviklerne har en felles forståelse av hva resultatet skal bli.