IT-Kalender

  

Konferanser/Seminarer

Service Desk-veileder 160x160

Halvdagsseminar 17. januar 2017 i Oslo

Naiv eller paranoid? Hvordan unngå en mislykket tjenesteutsetting?

Hvordan kan Service Management i kontrakter bidra til å unngå en mislykket tjenesteutsetting?
Seminaret setter fokus på tjenestestyring i standardavtalene for driftstjenester, «sikkerhetsnettet» som allerede er der, og hva du må inkludere i bilagene til avtalen.

 

Software 20xx logo-ingress

Konferanse 15. – 16. februar 2017 i Oslo

Software 2017

Konferanse av og for IT-folk!

Betalingsformidling 20xx

Konferanse 7.-8. mars 2017 i Trondheim

Betalingformidling 2017

Hold av datoen allerede nå!

CRM Ingressbilde

Konferanse 22. mars 2017 i Oslo

KUNDE 2.0
CRM-dagen 2017

En fagdag om kundereisen og CRM. Hold av datoen allerede nå :o)

Yggdrasil 2016

Konferanse 3. -4. april 2017 i Sandefjord

Yggdrasil 2017

Yggdrasilkonferansen 2016 gikk av stabelen 11. og 12. april. Den ble utsolgt 2 uker før. Velkommen til neste Yggdrasil 3. og 4. april 2017! Sikre deg din billett til førjulspris allerede nå!

Ark20xx-200x200

Konferanse 27. april 2017 i Oslo

Ark 2017

Dataforeningens årlige arkitekturseminar setter fokus på digitalisering av prosesser i store organisasjoner, både offentlig og private. Gjennom presentasjon av praktisk erfaring viser vi både de forretningsmessig fordeler og de tekniske utfordringer.ganisasjoner, både offentlig og private. Gjennom presentasjon av praktisk erfaring viser vi både de forretningsmessig fordeler og de tekniske utfordringer.

eHelse-vignett

Konferanse 3. - 4. mai 2017 i Oslo

eHelse 2017

eHelse 2016 satte til tross for streiken ny deltakerrekord, og fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Arbeidet med planlegging av eHelse 2017 er nå i gang, dato blir 3.-4. mai 2017. eHelse 2017 vil sette brukeren i fokus, enten dette er pasient eller helsearbeider. Hold av datoen allerede nå.

Sikkerhet-&-Saarbarhet-ikon-200x200

Konferanse 9. og 10. mai 2017 i Trondheim

Sikkerhet & Sårbarhet 2017

Den digitale hverdagen er for de fleste å anse som hvilken som helst hverdag. Dette er nå normen, og den skal fungere hele tiden, overalt. Disse nye forventningene gjør noe med risikobildet: Sårbarheten i samfunnet øker, tradisjonelle tiltak er ikke lenger tilstrekkelig, og brudd på informasjonssikkerhet er nå normalen.

Datacloud Europe

Studietur 6. - 8. juni 2017 til Monaco

Studietur til Datacloud 2017

Faggruppen Informasjonssikkerhet arrangerer for 10. året på rad studietur til konferansen Datacloud Europe 2017.

ERP-systemer-vignett

Konferanse 8. juni 2017 i Oslo

ERP-Systemer 2017

VI tar pulsen på ERP-markedet! DND i samarbeid med Bo Hjort Christensen. Programmet er under utvikling. Earlybird: Meld deg på innen 29. februar 2017: Spar kr. 1500,-

Odin-vignett

Konferanse 20. september 2017 i Oslo

Testdagen Odin 2017

Vi er klare, hotell Bristol er klart, entertainerne er klare, verktøyene finslipes, foredragsholderne stepper i kulissene!

Sikkerhetssymposiet 20xx ingress

Konferanse 24.-25. oktober 2017 i Bergen

Sikkerhetssymposiet 2017

Nettverksmøter

Årsmøter

Ildsjelsamling 10. januar 2017 i Trondheim

Ildsjelsamling 2017

DND Trondheim, DND Bodø og DND Tromsø inviterer til ildsjelsamling for hele DND Midt-Nord. Alle som bidrar til å realisere DNDs aktiviteter er invitert. Hold av datoen - mer informasjon kommer.

Fredagmorgen DND

Fredag morgen hos DND
13. januar 2017 i Oslo

Snooper’s Charter - spionenes lov

Storbritannia innfører loven britiske medier omtaler som «den mest ekstreme overvåkningsloven som noen gang er innført i et demokrati».
Hvilke konsekvenser får dette for Norge og den enkelte innbygger og firmaer? Er det vi nå ser i England et forvarsel for hva som vil komme også her?

MobilePulse

Gratis nettverksmøte 8. februar 2017 i Oslo

MobilePulse: Vil bankene forsvinne?

PSD2 kan endre konkurransesituasjonen vesentlig for bankene, og åpner også for helt nye aktører.

DevOps 200x200

Nettverksmøte 23.januar 2017 i Trondheim

DevOps, hvordan vil det påvirke testingen?

Vipps_logo 200x200

Nettverksmøte 2. februar 2017 i Oslo

Moderne applikasjoner trenger fortsatt en back-end

Faggruppen Stormaskin inviterer til medlemsmøte med interessante temaer for alle datainteresserte!

Kurs

Introduksjon-til-ITIL-og-IT-Service-Management-200x200

Halvdagskurs 24. januar 2017 i Oslo

Introduksjon til ITIL og IT Service Management

Hvordan kan du gjennomføre et etablerings- og forbedringsarbeid basert på ITIL? Få innføring i hva ITIL og IT Service Management omfatter. Kursholder Ragnar Løken deler erfaringer og gir eksempler på praktisk dokumentasjon fra prosessarbeid.

Presentasjoner 200x200

Halvdagskurs 25. januar 2017 i Oslo

Hvordan lage overbevisende presentasjoner – et logisk og visuelt perspektiv

Målet med kurset er å skape en forståelse for effektiv budskapskommunikasjon gjennom å forstå grunnleggende presentasjonslogikk og visualiseringsteknikker.

Getting-Things-Done-200x200

Kurs 31. januar og hele året rundt i Oslo, Trondheim og Stavanger

Getting Things Done (GTD)

Ønsker du å bli mer effektiv i jobben? Få gjort mer av de riktige tingene? Kanskje stresse litt mindre? Få mer oversikt og kontroll over alt du har forpliktet deg til? Oppleve mer mestring i hverdagen? Delta på et veldig praktisk-orientert “hands-on” seminar som lærer deg de fem stegene i Getting Things Done® (GTD).

Risiko 160x160

Kurs 13. februar 2017 i Oslo

Kom i gang med risikoanalyse

Jobber du med virksomhetsstyring, arkitekturdesign, utvikling av tjenester, drift, sikkerhet, rådgiving, kravhåndtering eller testing?

Praktisk risikostyring 200x200

Kurs 14. februar 2017 i Oslo

Praktisk risikostyring

Jobber du allerede med risikostyring eller risikoanalyse? Lær hvordan du mest mulig hensiktsmessig utfører risikostyring og hvordan du utnytter dens potensiale i virksomheten.

Arkitektur-160x160

Kurs 16. februar 2017 i Oslo

Introduksjon til virksomhetsarkitektur

Henger bedriften din med i en stadig mer digitalisert og omskiftelig verden? Få kunnskap om hvordan du kan innføre virksomhetsarkitektur i din bedrift!

UserFriendly MRP I 200x200

3-dagers grunnkurs 21. -23. februar 2017 i Oslo

Mastering the Requirements Process (MRP I)

I et softwareprosjekt er det viktig at både kunden, brukerne og utviklerne har en felles forståelse av hva resultatet skal bli. Lær utforming av kravspesifikasjoner fra én av de beste: Suzanne Robertson.

NB: Begrenset antall plasser

ledervssjef 200x200

Kurs 13. mars 2017 i Oslo

Omstilling og endringsledelse

Lær hvordan du sikrer vekst gjennom endringsledelse og utnytter potensialet i hver enkelt medarbeider.

SWAM-kurs[1]

3-dagers kurs 14.-16. mars 2017 i Oslo

Sertifiseringskurs: Software Asset Management

Forstå risiko, kostnader, utfordringer og fordeler ved god lisensadministrasjon.

turn on idea, representing with hand pushing on button on for brain.

Kurs 21. mars 2017 i Oslo

Hva får deg til å bli hørt?

På dette kurset kobles dine egne erfaringer sammen med vitenskapelig etablert kunnskap om menneskers kommunikasjons- og handlemåter, og underveis benyttes praktiske simuleringsøvelser for å oppnå den rette ryggmargsrefleksen. Nonverbal forståelse knyttes sammen med relevante, situasjonsbestemte spørsmål. Du vil dermed stå bedre rustet til å møte krevende situasjoner og samtaler.

UserStoryMap 200x200

Heldags workshop 29. mars 2017 i Oslo

Story Mapping: Slicing for Testability


Et av de vanligste problemene smidige team står overfor er at historiene ofte er for store. Store historier er vanskeligere å estimere, mer tidkrevende å utvikle og teste, og krever mer komplekse akseptansekriterier og tester.
EARLYBIRD: SPAR 500 KR!

UserStory 200x200

Heldags workshop 30. mars 2017 i Oslo

Effective User Stories

Dette praktiske kurset tar opp en rekke utfordringer som smidige team står overfor når de arbeider med brukerhistorier. Den tilsynelatende enkle stilen på historiene er i utgangspunktet tiltalende, men det er viktig at de håndteres på en god måte.
EARLYBIRD: SPAR 500 KR!

Estimering av it-prosjekter 200x200[1]

Kurs 4. april 2017 i Oslo

Estimering av IT-prosjekter

IT-prosjekter er uforutsigbare. En studie offentliggjort i Harvard Business Review fra 2011 viser at 1 av 6 IT-prosjekter har over 200 % overskridelser.

UserFriendly MRP II 200x200

2-dagers kurs 6.- 7. november 2017 i Oslo

Mastering the Requirement Process
for videregående (MRP II)

Lær mer om å skrive gode kravspesifikasjoner i vårt to-dagers videregående kurs i utforming av kravspesifikasjoner i softwareprosjekter