Kong Hidas av Rosing

20. november 2007
Peter Hidas ble hedret med Rosings høyeste utmerkelse, og værtjenesten Yr.no dro i land to priser. Her er vinnerne av Rosingprisene
2007.
Peter Hidas mottok Rosingakademiets høyeste utmerkelse. – Takk, svarte en svært ordknapp hedersprisvinner.
Dobbeltvinnere: Kristin Goa fra Meteorologik institutt og Erik Bolstad fra NRK mottok både språkpris og prisen for beste nettjeneste for Yr.no. Bak står statsråd Liv Signe Navarsete.
«Internetts far» Vint Cerf holdt årets Rosingforedrag.

Dataforeningens Rosingpriser ble delt ut mandag kveld. Her er listen over vinnerne og juryenes begrunnelser.

Brukervennlighetsprisen:
SISOM fra Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning på Rikshospitalet
Juyen har i år hatt svært mange gode kandidater til brukervennlighetsprisen. Blant disse er det særlig én løsning som har skilt seg ut med en imponerende grundig og metodisk utviklingsprosess. Brukergruppen har vært aktivt med i både design og testing, og resultatet er blitt et spennende og funksjonelt kommunikasjonsverktøy for kreftsyke barn.


Gjeve Rosingstatuetter på rekke og rad.

IT-sikkerhetsprisen:
Bærum kommune for deres ”Bærum SAFE”-program
Juryen har valgt en kandidat som bevislig har et levende og oppdatert program for håndtering av det holdningsskapende aspektet rundt informasjonssikkerhet, noe som i seg selv er en utfordring. Programmet har blitt systematisk og planmessig utviklet over flere år, er under stadig oppdatering og benyttes i både egen og i andres virksomhet. Det bemerkes spesielt det brede nedslagsfeltet programmet har blant ansatte på alle nivåer og avdelinger i virksomheten, samt at kandidaten har gjort sitt arbeid fritt tilgjengelig for andre slik at det kan gjenbrukes. Kandidaten er et forbilledlig eksempel på hvordan det holdningsskapende arbeidet i informasjonssikkerhet kan settes i system, bli et verktøy som benyttes, deles med andre og føre til økt sikkerhetsnivå i en hvilken som helst virksomhet.

Kompetanseprisen:
Asker kommune
Vinneren stopper ikke opp og hviler på sine laurbær etter gjennomført IKT-opplæring av de ansatte. De har nå definert hele 13 nye konkrete tiltak, som fordeler seg over årene 2007 og 2008, og som prioriteres mot lærere, ungdomsskoleelever og barneskoleelever, i nevnte rekkefølge. I tillegg til 40 egne instruktører skal det nå ansettes egne IKT-soneveiledere for å sikre opplæringskompetanse i nærhet til brukerne. Bibliotekene i kommunen er involvert i den brede satsningen og har etablert Datahjelpen som er én times gratis veiledning for alle som ønsker det. Kommunen har nå som en del av sitt E-forvaltningsprosjekt også tatt for seg politikerne som får bærbare PC-er med tilhørende opplæring med målsetting om å slutte med distribusjon av sakspapirer med post og budbil.

Studentprisen:
Viper
Juryen har som vinner valgt et prosjekt som er avansert og gjennomarbeidet der løsningen kan sies å utgjøre en ny generasjon av videoovervåkingssystemer. Systemet kan i tillegg til å registrere en unormal hendelse også fange opp årsaken til hendelsen. Viper er laget av studentene Torleif Berger, Arne Goderstad, Odd Eirik Nes, Knut Marius Sundt og Kent Vissebråten fra Høgskolen i Buskerud.


Politisk rådgiver Jørund Leknes fra fornyingsdepartementet delte ut studentprisen.

Beste nettjeneste:
Yr.no
De ansvarlige har gjort et banebrytende arbeid for å visualisere store mengder kompliserte data på en lettfattelig og forståelig måte for det allmenne publikum. Årets vinner har et innhold som svært mange – for ikke å si alle – av oss er opptatt av, nemlig været.
NRK og Meterologisk institutt har samarbeidet med APT og en lang rekke værdata-aktører for å utvikle yr.no. Detaljert varsel for hele 7 millioner steder i Norge og verden er gjort gratis og reklamefritt tilgjengelig for alle på yr.no – men dette er bare starten.
Det viktigeste innovasjonsgrepet yr.no har gjort er nemlig å gjøre alle sine værdata fritt og åpent tilgjengelig gjennom et såkalt åpent API. Dette betyr at hvem som helst kan lage sine egne værtjenester med data fra yr.no – og markerer et veiskille for hvordan viktig innhold kan og bør gjøres tilgjengelig på nettet. Gratulerer!


Samferdselsminister Liv Signe Navarsete delte ut prisen for beste nettjeneste.

Språkprisen:
Yr.no
Juryen deler i år ut språkprisen til et nettsted som har nådd stor popularitet på kort tid og er blitt et nyttig verktøy for mange internettbrukere i Norge. Et omfattende og oppdatert innholdstilbud er lagt til rette på godt og nett-tilpasset norsk. Dette har også brukerne visst å sette pris på. Juryen har særlig lagt vekt på dette i vurderingen av vinneren:

Nettspråket som er valgt, er tilpasset målgruppen på en forbilledlig måte. Ord og uttrykk fra fagspråk og internasjonale begrep, er oversatt og tilrettelagt for den brede målgruppen det her er snakk om. Språket er dessuten svært verbalt og har en frisk, uformell tone, som disse eksemplene viser: «Slik forstår du varslene på yr.no», «Slik lagar vi varsla på yr.no» eller en overskrift som
«yr av glede». – Språket er gjennomarbeidet i alle deler av nettstedet, også i forbindelse med animasjoner, lenketekster osv. Begge målformene er representerte og integrerte på en tilsynelatende systematisk måte.

Årets IT leder:
Frank Møllerop, SAS Institute
Det har i år vært vanskelig å kåre én Årets IT-leder. I finalerunden sto juryen igjen med tre sterke navn fra bransjen og en toppleder fra næringslivet, som virkelig har bevist at smart bruk av IT kan gi konkurransefordeler. Kandidatene – i flertall – er kjent for innovasjon, sterk vekst i topplinjen og solide sorte tall på bunnlinjen. De er kjent som sterke ledere som synes i egen bransje, og i media. Dessuten fremheves det om flere av dem at de også er flinke til å se sine ansatte, og dermed skape gode arbeidsplasser der de ansatte trives. Men det er bare en som ved siden av alt dette har skapt en så god arbeidsplass at den er kåret til Norges beste.


Leder av Dataforeningen Geir Horn delte ut Hedersprisen.

Kreativitetsprisen:
NACRE AS for produktet QUIETPRO
Kreativitetsprisen gis i år til et produkt som det er vist stor interesse for internasjonalt og som har stort potensial for videreutvikling. Produktet vil kunne bedre arbeidsforholdene i mange dårlige miljøer, samt redusere skadevirkingene på personalet i disse miljøene i ettertid. Produktet er en sammensetning av mekaniske komponenter samt avansert programvare samlet i en kontrollenhet og er allerede solgt i stort antall utenfor Norge i en militær versjon.


Prosjektdirektør Odd Pettersen, Nacre AS mottar kreativitetsprisen fra statsråd Heidi Grande Røys.

Akademiets Hederspris:
Vinneren av Rosingakademiets Hederspris 2007 har vært aktiv i bransjen i over 40 år og han nyter stor tillit og høy troverdighet innenfor alle fagmiljøer. Han har ikke bare vært aktiv, han har vært konstant til stede. Alltid på topp. Alltid med relevante synspunkter og analyser av viktige trender og ny teknologi. En utrettelig kommentator av alle store og små begivenheter og buzzwords.

Han har en lang karriere bak seg i bl.a Enator, Avenir, Stradec, og faktisk også Bull (ref opphavet til Rosingprisene). Han har nettopp fylt 70 år, men kan stå som selve inkarnasjonen på at alder er hva man gjør det til, med freske fraspark og alltid godt poengterte synspunkter på hvor bransjen er på vei.

Han er kjent som skribent i Computerworld gjennom mange år, og har vært og er en svært populær og mye brukt foredragsholder. Få har hatt større betydning over så lang tid i Norge - Og han er fremdeles svært aktiv som senior rådgiver i Gartner Group.

Vinneren er – selvfølgelig – Peter Hidas!


Paal Flaata med band underholdt på festen. Her tar konferansier Alex Rosén mikrofonen og fremfører Elvis-låta «Burning Love».