Kontaktinformasjon - DND Kompetanse AS

DND Kompetanse AS
Den Norske Dataforening
Møllergt. 24
0179 Oslo 
+47  22 36 48 80
 
Leder
John Walle
+47  97 05 76 78
 
Senior Rådgiver
Renny Bakke Amundsen
+47  93 01 80 02

 

Om DND Kompetanse AS

e-CF er en leverandør og produktnøytral sertifiseringsstandard utviklet ved sammenslutningen av de europeiske dataforeninger: CEPIS (The Council of European Professional Informatics Societies). Formålet er å heve IT-kompetansenivået i Europa, definere kompetanse- omfang og nivå for IT-profesjonelle samt å rekruttere flere til IT-profesjonen.

Sertifiseringsprogrammet dokumenterer breddekompetanse innen såvel basisnivå (Core Level) som IT-profesjonell kompetanse (Professional Level) og er et bevis på spesifikk kunnskap og arbeidserfaring innen 21 veldefinerte stillingsbetegnelser. Det styrker CV'en og setter fart på en IT-profesjonell yrkeskarriere.

DND Kompetanse AS, et 100% eiet selskap i Dataforeningen, ønsker med dette å tilveiebringe en industristandard for IT-profesjonelle stillingsbetegnelser med oppgave- og yrkesrollebeskrivelser.