Kunnskapstinget 2009

Seminar, tirsdag 22. september 2009

En konferanse om kunnskap, teknologi og nye arbeidsformer Den Norske Dataforening i samarbeid med Abelia og Tekna. twitter.com/kunnskapstinget

Samarbeid og Nyskaping the Wiki Way

Sparer vi tid og penger med samhandlingsverktøy og sosiale medier? Øker det konkurranseevnen? Får det fart på nyskaping og innovasjon?  Enterprise 2.0 er samlebetegnelsen på organisasjoner og bedrifters bruk av web 2.0 - verktøy og sosiale medier som wikier, blogger, twitter, yammer, felles bokmerking og lynmeldinger.

Vi er inne i 2009, året som allerede er utropt som vendepunktet for overgangen til Enterprise 2.0.  Har din bedrift tatt steget inn i den nye virkeligheten? Er organisasjonskulturen i stand til å takle overgangen? Har du ansatte, kunder eller partnere som krever bedre samhandlingsmuligheter og lurer på hvilken vei som er den riktige for dere?

Dagens og morgendagens medarbeidere formidler kunnskap gjennom mange medier og kanaler.  Sjefen, kolleger og samarbeidspartnere som vet hvordan de skal ta del i denne kunnskapsstrømmen skaper også et konkurransefortrinn for seg og sin virksomhet.

Store og små bedrifter og organisasjoner i Norge har allerede høstet erfaringer som de gjerne deler med deg på Kunnskapstinget 2009. For første gang kommer Dion Hinchcliffe til Norge. Han er en internasjonalt anerkjent Enterprise 2.0 - ekspert med inngående kjennskap til situasjonen i verden på området og utsiktene for fremtiden. Vi er midt inne i en spennende revolusjon – Kunnskapstinget 2009 tar deg med til fronten, hvor energien og entusiasmen er på topp. Kom og la deg inspirere!

Samarbeidspartnere

Abelia-logo                        Tekna-logo