iCalendar

Sertifiseringskurs: Software Asset Management

3-dagers kurs 14.-16. mars 2017 i Oslo

Forstå risiko, kostnader, utfordringer og fordeler ved god lisensadministrasjon.

Innkjøp av programvare til en virksomhet kan ofte representere en betydelig andel av virksomhetens IT-budsjett. Gode metoder for håndtering og administrasjon av programvare er åpenbart fornuftig. Det kan i mange tilfeller bety sparte kostnader og økt effektivitet! En eventuell revisjon kan bety bøter og få store konsekvenser for virksomheten. I grove tilfeller kan det også få konsekvenser for enkeltindivider og beslutningstakere.

Formålet med Software Asset Management (SWAM)-kurset og -sertifiseringen, er å gi deltakerne kunnskap om beste praksis og hvordan Software Asset Management anvendes i forhold til de utfordringer og parametre, som en Software Asset Manager må håndtere på daglig basis.

Relatert artikkel:

SAM for fremtiden

 

SWAM

Dette lærer du:

Som en del av kurset vil deltakerne lære beste praksis innen Software Asset Management, samt forstå hvordan modenheten økes gjennom en "Tiered" SAM implementeringsmodell. Deltakerne vil, gjennom Case Study-basert undervisning, oppnå den kunnskap som kreves for å forstå, besvare og styre de spørsmål som relaterer seg til Software Asset Management; hvorfor må noe gjøres eller hvorfor må ikke noe gjøres, hvordan identifiseres mål tydelig og hvordan kvantifiseres suksess? Software Asset Management er et knippe metoder som støtter håndteringen av programvare innen en organisasjon, og evaluerer hyppig hvordan programvaren krysser og påvirker organisasjonen.

 • Forstå risiko, kostnader, utfordringer og fordeler ved å benytte SWAM i en dynamisk verden
 • Forstå lisensieringsmetodene som vanligvis anvendes av softwareleverandørene
 • Forstå og anerkjenne de potensielle utfordringer som oppstår, når et SWAM-program implementeres
 • Forstå hvordan man samler inn anvendelig informasjon og det organisatoriske miljøet, som SWAM-programmet implementeres i
 • Kunne sette opp en omfattende Business Case med formål å oppnå ledelsens støtte til SWAM-aktivitetene
 • Forstå nøkkelprosessene i forhold til å kunne gjennomføre et SWAM-program
 • Kunne spesifisere krav i forhold til å kunne evaluere og velge de korrekte verktøyene
 • Kunne utvikle og kommunisere "software-policy"
 • Forstå på hvilken måte SWAM relaterer seg til IT Service Management og annen beste praksis
 • Kunne planlegge utvikling og implementering av alle SWAM retningslinjer, prosedyrer og verktøy
 • Kunne etablere og vedlikeholde en database bestående av relevante SWAM-data
 • Forstå hvordan aktiviteter assosiert med softwarens livssyklus kontrolleres
 • Identifisere, eskalere og håndtere avvik vedrørende policy, prosedyrer, prosesser og lisenser på en korrekt måte
 • Kunne håndtere relasjoner internt i forretningen, samt til partnere/leverandører i overensstemmelse med avtalt Service Level
 • Kontinuerlig gjennomgå effektiviteten av policy og prosedyrer i relasjonen til de forskjellige "Tiers"

Hvem bør gjennomføre kurset?

Dette 3-dagers SWAM-kurset er beregnet på IT-profesjonelle med en grunnleggende kompetanse rundt Software Asset Management området. De anbefalte, men ikke påkrevde, kriteriene for deltakelse er:

 • IT Asset Management Foundation kurs
 • 3 måneders erfaring med SWAM
 • En grunnleggende forståelse for IT Service Management beste praksis, ha deltatt på ITIL Foundation v3 eller senere, samt en generell forståelse for IT og IT-prosesser

Sertifisering:

Den sertifiserende eksamen gjennomføres ved en "multiple choice" test (online) bestående av 40 spørsmål.
Ingen hjelpemidler er tillatt.

For å oppnå bestått, må man besvare korrekt på 65 % eller fler av spørsmålene. Utmerkelse oppnås ved 85 % eller mer. Eksamen baserer seg på syllabus relatert til dette SWAM-kurset. Eksamensspørsmålene vil være emner inkludert i syllabus og dekker et hvilket som helst emne i proporsjon til tiden, som er allokert i syllabus.