iCalendar

Mastering the Requirements Process (MRP I)

3-dagers grunnkurs 1. - 3. april 2019 i Oslo

MRP_bok.jpg

I et softwareprosjekt er det viktig at både kunden, brukerne og utviklerne har en felles forståelse av hva resultatet skal bli.
Lær utforming av kravspesifikasjoner fra én av de beste: Suzanne Robertson.
NB: Antall plasser er begrenset til 24

 

 

 

PåmeldingBuy
For å få glede av alle våre medlemsfordeler må du være innmeldt i foreningen. Krysser du av for å melde deg inn og delta til medlemspris registrerer vi deg som medlem i DND (kr 1.900,- for kalenderåret 2019). Velkommen inn i Norges største IT-nettverk!
*Medlemskapet blir fakturert på separat faktura.

Målgruppe:

Prosjektledere, rådgivere, prosjekteiere, kravstillere fra forretningssiden.
På de tidligere kursene har det vært en overvekt av deltakere fra systemutviklingsselskap. Kurset er like viktig og passende for de organisasjonene som kjøper softwaresystemer eller større tilpasninger i eksisterende systemer. Organisasjoner som jevnlig kjøper systemutviklingstjenester kan med fordel gjøre deler av kravinnsamlingen selv.

Utform gode kravspesifikasjoner

En god kravspesifikasjon skal kunne leses av både brukere og utviklere. Alle må på forhånd forstå hva som skal bli det endelige produktet. På den måten sparer man seg for mange ergrelser, forsinkelser og kostnader underveis. Mer fornøyde brukere og færre endringer etter lansering er også en følge av en god og komplett spesifikasjon.
Hvordan finner du de kravene kunden ikke vet at han har?
Hvordan vet du at prosjektdeltagerne ikke misforstår hverandre?
Hvordan avdekker du hull i kravspesifikasjonen?

Erfaringsbasert modell

Volere kravspesifikasjonsmodell er utviklet av James og Suzanne Robertson gjennom mange år med erfaring fra hundrevis av prosjekter. Volere betyr å ville eller ønske, og modellen legger vekt på å beskrive brukerens krav i termer som er forståelige for brukeren, samtidig som det er presist nok til å danne grunnlag for design og test av et softwaresystem. Ved å bruke modellen sparer man seg dermed for misforståelser og uklarheter, og dette bidrar til å lage bedre systemer raskere og billigere. Les mer om modellen på volere.co.uk

Konkret prosjekt som kursoppgave

Vi vil lære om ubevisste krav og om å formulere testkriteria slik at vi kan bli enige om hvordan runde formuleringer som ”lett å bruke”, ”stor hastighet” eller ”tilstrekkelig kapasitet” kan testes. Det er mange praktiske øvelser underveis; gjennom kurset arbeider vi med ett konkret prosjekt slik at det er klart hvordan dette skal gjøres i praksis. Teknikkene vi benytter kan overføres til alle miljøer. Disse inkluderer kravspesifikasjoner i Smidige prosjekter.

 

Suzanne_800x600.jpg