Møt foredragsholderne

Konferanse 23. - 24. april i Oslo

Maria Gjerpe

Last ned presentasjonen her
Gjerpe er utdannet lege i Oslo, men har også erfaring som syk selv og har helseblogget på Marias Metode i flere år. Samhandling må fylles med innhold og gode verktøy, som utvikles best gjennom brukerdreven innovasjon så tidlig som mulig i prosessen. Som resultat av hennes engasjement har hun startet HelseTanken, et initiativ der pasienter, helsepersonell, private og offentlige bedrifter og tecnerds sammen skal finne løsninger for helhetlige pasientforløp.
Maria Gjerpe på Linkedin
Maria Gjerpe på Twitter

Hans A. Kielland Aanesen

Last ned presentasjonen her
Hans er utdannet fra NTNU, med mastergrad i Teknisk Kyberteknikk, samt Bedriftsøkonomi fra BI. I tillegg til sitt standardiseringsarbeid, har han arbeidet i store og små internasjonale, som nasjonale, selskaper som ABB, Electrolux, Valmet Automation og Falken Redningskorps. Han har spesialisert seg på Internettbaserte IT-løsninger, med den åpne standardisering som skjer internasjonalt innenfor mellomvare-software og Cloud transformation i OASIS, samt BUS-interoperabilitet gjennom ANSI/CEA.
Hans Aanesen på Linkedin
Hans Aanesen på Twitter
Om omsorgsteknologi

Kari Jussie Lønning

Last ned presentasjonen her
Kari ble ferdig utdannet lege i 1995, spesialist i allmennmedisin, og har deretter tatt en master i helseadministrasjon. Hun har arbeidet 10 år som fastlege, med ulike bistillinger, bl.a. praksiskonsulent.  Som PK gjorde hun en undersøkelse om kvaliteten på henvisnigner til medisinsk poliklinikk. Kommunikasjon mellom aktørene i helsetjenesten er viktig. Som fagsjef i Legeforeningen, arbeider hun nå for at EPJ skal videreutvikles som kvalitetsikrings- og kvalitetutviklingsverktøy.

Lars Haakon Søraas

Last ned presentasjonen her
Lars Haakon grunnla, sammen med tre andre, Legelisten.no. Han jobber til daglig i et norsk industriselskap med forretningsutvikling og har tidligere jobbet med investeringer i oppstartselskaper i et norsk venture capital fond, og har vært konsulent i London. Lars Haakon har Mastergrad fra London School of Economics og sivilingeniørgrad fra NTNU.
Legelisten på Twitter

Wasim Zahid

Last ned presentasjonen her
Wazim er lege og forsker ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Han er aktiv i sosiale meder, kjent som Twitterlegen, med stor interesse for helse og teknologi.

Geir Lahnstein

Last ned presentasjonen her
Geir er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, og har de siste årene primært jobbet med utdannelse og ledelse av helsepersonell for de offentlige helsetjenestene. Han er forfatter av flere lærebøker og studieguider ved BI, innenfor feltet Helseledelse og er dessuten en av initiativtakerne til det sosiale entreprenørskapet Transformational Government (EPR-forum), hvor han er styreleder.
Geir er utdannet Diplomøkonom fra bI og har vært en del av universitetsmiløet med tanke på systemutvikling ved UiO.
Geir Lahnstein på Linkedin

Marit Halvorsen

Marit Halvorsen er professor ved Institutt for offentlig rett. Hennes fagfelt er yrkesetikk, rettshistorie og velferdsrett. Hovedtyngden av hennes helserettslige forskning ligger i skjæringspunktet mellom jus og etikk. Hun er for tiden involvert i forskjellige prosjekter tilknyttet universitetets historie og det forestående 1814-jubileet.

Eirik Årsand

Last ned presentasjonen her
Eirik Årsand har jobbet med utvikling av selvhjelpsapplikasjonerEirik Årsand, NST. for mennesker med diabetes de siste 12 årene. Han har selv Type 1 diabates, og tok doktorgrad på brukerbasert utvikling og forskning på et mobiltelefonbasert system for mennesker med Type 2 diabetes i 2009. Årsand jobber i dag med seks ulike prosjekter med dette som fokus i Diabetesteamet ved NST, de de fokuserer på forkning og utvikling av mobile verktøy både for Type 1 og Type 2 diabetes.
Eirik Årsand på Linkedin

Astrid Grøttland

AStrid Grøttland har lang erfaring innenfor konsulentarbeid, IKT systemutvikling, organisatoriske prosesser og prosjekter, prosjektledelse og linjeledelse, etablering og drift av eget konsulentselskap, innen privat og offentlig virksomhet. Astrid er nå senior prosjektleder på NST, hvor hun er involvert i større EU-prosjekter knyttet til aktiviteter i Diabetesteamet ved NST. Astrid sitter lokalt og nasjonalt i styre for Den Norske Dataforening, hvor hun også har vært aktiv tidligere.
Astrid Grøttland på Linkedin

Kari Jørgensen

Last ned presentasjonen her
Kari Jørensen er ansatt som prosessleder/prosjektleder i                Helsedirektoratet, og jobber nå i hovedsak i Avdeling for kjernejournal og e-respet. Har bl.a. tidligere erfaring fra HSØ som tjenesteforvalter for kliniske fagsystemer, samt avdelingssjef for e-helse/prosjektleveranse ved AHUS. Av bakgrunn er hun utdannet radiograf og økonom, og hun har en Master i ledelse.

Vigdis Heimly

Last ned presentasjonen her
Vigdis Heimly er fungerende avdelingsdirektør i avdeling standardisering i Helsedirektoratet. Hun har lang og bred erfaring fra arbeid med nsajonal og internasjonal standardisering innenfor helseinformatikk. Hun er siv.ing. og har en PhD i helseinformatikk med fokus på samhandling.

Tor-Arne Eeg Vilnes

Last ned presentasjonen her
Tor-Arne jobber med elektronisk legemiddelinformasjon i Statens legemiddelverk. Han har deltatt i E-reseptprogrammet siden starten i 2005, og leder i dag seksjon for forskrivningsstøtte, som har ansvaret for FEST. Tor-Arne har bakgrunn fra kommunikasjon, og er opptatt av hvordan vi strukturerer og distribuerer legemiddelinformasjon, slik at vi legger til rette for gode helsetjenester for alle.
Tor-Arne Eeg Vilnes på Linkedin

Tore Tennøe

Last ned presentasjonen her
Tore er direktør for Teknologirådet, som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi som vil prege Norge.
Tore Tennøe på Twitter

Benny Eklund

Last ned presentasjonen her
Benny Eklund har under ett antal år varit ansvarig för informationssäkerhet inom Landstinget i Uppsala län. Han ansvarade för införandet av samma journalsystem för alla primärvårdsläkare och annan personal inom Landstinget i Uppsala län.  Han är också ansvarig för att idag inför 12 eHälsotjänster inom landstinget. Den mest omtalade tjänsten innebär att patienten får tillgång till sin egen journal.
 

André Barkhald

Last ned presentasjonen her
Utdannet trafikkflyger/instruktør og Sivilingeniør IT Signalbehandling.
Bortsett fra noen år i USA som flyinstruktør/flyger har 13 års erfaring knyttet til store IT miljø blitt bygget i Forsvaret (FTD, FLO/IKT) og Statoil ASA.
Erfaringen strekkes over fagområder som Teknisk arkitektur, Informasjonssystemsikkerhet (IA), Virksomhetsarkitektur  og flere modernisering/transformasjons program.
Startet i arkitekturseksjonen i Sykehuspartner høsten 2012.
André Barkhald på Linkedin

Eirik Nikolai Arnesen

Last ned presentasjonen her
Eirik Nikolai er utdannet cand.med. fra UiO 2001. Han har medisinsk bakgrunn fra legevakt, skadelegevakt og anestesiologi. I tillegg har han mer enn 6 års erfaring fra en rekke e-helseprosjekter som bl.a. elektronisk kurve, svaroppfølging og multiressursbooking. I et og et halvt år har han jobbet med nasjonal kjernejournal i Helsedirektoratet.
Eirik Nikolai på Linkedin

Dag Waaler

Last ned presentasjonen her
Dag Waaler er utdannet maskiningeniør ved Gjøvik tekniske skole, sivilingeniør og dr. ingeniør i fysikk ved NTH. Han har erfaring som ingeniør i Det norske Veritas, som forsker i Østlandsforskning, som bedriftsleder i InterAct as, som bedriftskonsulent, og som lærer, forsker, dekan, instituttleder, seksjonsleder, etc. ved Høgskolen i Gjøvik, der han pt er FoU-leder ved avd. helse, omsorg og sykepleie.
Dag Waaler på Linkedin

Tor Eid

Last ned presentasjonen her
E-helsearbeidet i helse- og omsorgsdepartementet er fra nyttår organisert i en egen seksjon. Her jobber blant annet Tor Eid. Han har vært i HOD i 3 år. Før dette jobbet han med IT-strategi i industribedrifter som Tronrud Engineering og Tomra. Han var redaktør for stortingsmeldingen, og jobber nå spesielt med oppfølging av ”én journal”. 

Kim Hoel Halvorsen

Last ned presentasjonen her
Kim Hoel Halvorsen har Master of information technology fra Aalborg Universitet og er offentlig godkjent sykepleier. Arbeider som Business Product Manager i Siemens Healthcare.
Han har vært involvert utvikling av Helse-IT løsninger siden 1998. Arbeider med utviklingen av produkter eller tjenester fra idé til implementert løsning, med spesielt fokus på funksjonell arkitektur.
Prosjektene han har vært involvert i har omfattet blant annet datakonvertering av helsedata, sykepleiedokumentasjon, Kurve og medisineringsløsning, diktering, integrasjon og meldingsutveksling samt arbeide med ulike offentlige prosjekter som Nasjonal Kjernejournal, E-resept, FEST mv. Kim er opptatt av hvordan IT tas i bruk i helsesektoren, og hvordan man kan lage løsninger og tjenester for å understøtte de kliniske arbeidsprosessene på en god måte. 
Kim Hoel Halvorsen på Linkedin
 

Else Støring

Last ned presentasjonen her
Else er utdannet sykepleier med spesialisering innen kreftsykepleie og ledelse.
Hun har jobbet ved St. Olavs hospital i Trondheim i 7 år og ved Radiumhospitalet i 17 år. I 2005 begynte hun i Kreftforeningen, først som rådgiver ved Kreftlinjen, siden 2009 som seksjonssjef ved Kreftlinjen.
Kreftlinjen er Kreftforeningens informasjonstjeneste hvor vi betjener telefon, chat og e-posthenvendelser fra brukere. De har også ansvar for mye av informasjonsmaterialet som produseres i Kreftforeningen.
 

Uwe Buddrus

Last ned presentasjonen her
Uwe Buddrus is Managing Director of HIMSS Analytics Europe (HAE), a German-based company, to provide health care organizations, governments and information technology companies extensive data resources and services about the adoption and use of healthcare information technology in Europe.
HIMSS’ acquisition of assets from Hospital-IT.net and data information intelligence (dii) served as the foundation of HIMSS Analytics Europe, and Uwe Buddrus, partner in Hospital-IT.Net and dii, is responsible for the development of a new portfolio of products and services for the European health care market.
His long standing experience in strategic business development and a leading role as managing consultant for many projects in the healthcare imaging and IT sectors contribute greatly to bringing together world-class research and analytics with profound European experience and the most extensive database of Hospital IT adoption in Europe.
Since joining HIMSS Analytics Europe, his focus is on promoting the use of IT for the betterment of healthcare, with the European EMR Adoption Model being a central element of his work.
Uwe Buddrus på Linkedin

Steinar Madsen

Last ned presentasjonen her
Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket. Han er også praktiserende spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Han er spesielt opptatt av legemiddelinformasjon og hvordan informasjonsteknologi kan bidra til trygg pasientbehandling    

Eirin Rørmark

Last ned presentasjonen her
Eirin er sykepleier med mastergrad i helseadministrasjon. Hun har erfaring fra bydel, etat og boligbyggelag. Er p.t prosjektleder for innføring og utprøving av velferdsteknologi i Oslo kommune.

Ole Andreas Bjordal

Last ned presentasjonen her
Ole Andreas er fastlege og konsulent innen helse-it. Han har også vært medisinsk-faglig konsulent for Helsedirektoratet i spesifisering, utvikling og utbredelse av e-resept.

Helge T. Blindheim

Last ned presentasjonen her
Helge har 18 år i IT-bransjen bak seg, hvorav halvparten innenfor helse. Det meste av denne tiden har han fra privat sektor, men fra høsten 2012 begynte han i Helsedirektoratets avdeling Helseportal og jobber nå med porteføljestyring og mobile løsninger for Helsenorge.no.
Helge T. Blindheim på Linkedin
Helge T. Blindheim på Twitter

Martin Ringel

Martin Ringel er Sr. teknolog og IT arkitekt i IBM, og jobber bl.a. med hvordan ny teknologi kan tas i bruk på en samfunnsnyttig måte.

Anders Baalsrud

Last ned presentasjonen her
Anders Baalsrud, MD/Cand.mag. og klinisk bakgrunn fra ortopedi, allmennpraksis og arbeidsmedisin. Han har arbeidet med sikkerhet – safety innenfor flere bransjer, innenfor sykehus og i Helsedirektoratet. Anders leder pasientsikkerhetsarbeidet i direktørens stab, Oslo universitetssykehus.

Kjersti Vardeberg

Last ned presentasjonen her
Kjersti Vardeberg er seksjonsleder ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF. Hun er utdannet ergoterapeut, og har mastergrad i verdibasert ledelse. TRS har sterk brukerinnflytelse, og ser brukernes kompetanse som et viktig supplement til fagpersonenes kunnskap. Vardeberg har deltatt i arbeidet med å utvikle minTRSSIDe, nå MinHelse fra starten i 2001.

Flemming Bo Hegerstrøm

Last ned presentasjonen her
Flemming er utdannet ingeniør, med spesialisering i data og telekom. Han har tidligere vært CTO i Uni Storebrand, Gründer/CTO i Tele 2, Gründer/CEO i PortIT AS, og er nå Gründer/CEO Hospital IT AS.  
 

Toril Orrestad

Last ned presentasjonen her
Toril Orrestad er utdannet cand.polit. Hennes spesiale er å gå inn i komplekse problemstillinger med en helhetlig, systematisk og analytisk tilnærming. Toril har samlet erfaring fra akademia, EU-kommisjonen, Justisdepartementet og Kulturdepartementet som hun har tatt inn i helsesektoren. Hun leder det regionale prosjektet ”Glemt av sykehuset” i Helse Sør-Øst, hvor det pasientadministrative arbeidet i den komplekse kliniske hverdagen i sykehusene gjennomgås og forbedres. Både gjennom prosjektarbeidet og medieoppslag fremkommer viktigheten av å erkjenne at det er forbedringspotensial i helsevesenet når det gjelder sikkerhet i datasystemene og bruken av disse. 

Bjørn Hjelmstad

Last ned presentasjonen her
Bjørn arbeider som RIS/PACS koordinator i Sykehuset Innlandet Avd for eHelse og teknologi – Stab helse.
Han har deltatt i forhandlingsutvalget for nytt RIS/PACS og Kommunikasjonssystem for HSØ siste år og går inn som funksjonell koordinator i SI som skal være pilot for innføringen i HSØ.
Arbeidet før dette som radiograf ved SI Lillehammer og senere som RIS/PACS superbruker samme sted, etter gjennomført videreutdanning i Digital bildebehandling ved Høgskolen i Gjøvik.
 

Ilangko Balasingham

Last ned presentasjonen her
Ilangko er forskninggruppeleder for sensornettverk ved Intervensjonsenteret på Oslo universitetssykehus, og professor i medisinsk signalbehandling ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon på NTNU i Trondheim.
Forskningsområdet er å utvikle nye medisinske sensorer og trådløseteknologier basert på radiobølger.
Ilangko Balasingham på web.
 

Fredrik Syversen

Fredrik Syversen leder IKT-Norges arbeid innen helse og teknologi. I tilegg har han ansvar for IKT-Norges arbeid med entreprenørskap, miljø/energi, og statistikk.
Fredrik Syversen på Twitter 

Rune Fensli

Last ned presentasjonen her
Rune Fensli er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, hvor han er forskningsleder ved Senter for eHelse og omsorgsteknologi. Han arbeider bla med smarthus og trådløse medisinske målinger, og har et fokus på standardisering, interoperabilitet og sikkerhet. Universitetet holder på å etablere et testsenter for integrasjon og verifisering av velferdsteknologi løsninger og medisinske måledata. Rune Fensli på Linkedin

Robin Melin

Last ned presentasjonen her
Robin arbetar med HP Autonomy på den nordiska marknaden. Tusentals kunder använder Autonomys IDOL . Bland företag och organisationer med fokus på sjukvård och medicin är IDOL internationellt välrepresenterat. Robin hjälper alla typer av kunder att kunna få ut värde av sin ostrukturerade information och ifrån “human interaction“ med hjälp av denna plattform. Sedan 2011 är Autonomy ett helägt dotterbolag till HP.
Robin Melin på Linkedin

Øivind Riis

Last ned presentasjonen her
Øivind har utdannelse (dr.ing) innen, og lang erfaring fra, industriell produksjon og FoU.
Han er nå IKT utviklingssjef ved Sykehuset Østfold, og rapporterer til utviklingsdirektøren.
Arbeider bl.a. med å evaluere bruk av industriell produksjonsfilosofi og teknologi innen helsevesenet.
 

Petter Planke

Last ned presentasjonen her
”Bærekraftig helseomsorg innbærer at vi ikke bare kan være passive mottaker av helsetjenester, men selv ta et aktivt ansvar for å oppettholde god funksjon og redusere tilbakefall”.
Petter Planke liker å kalle seg nyskaper.  Hele sitt yrkesaktive liv, som nå er 55 år, har drivkraften vært å bidra til å skape og introdusere nye, unike og nyttige løsninger som mange kan ha glede av.  Petter etablere TOMRA sammen med sin bror Tore og kone Grete i 1972.  Han ledet den til 1986. TOMRA var da et børsnotert selskap.  I 1991 etablerte han Redcord AS (tidligere Nordisk Terapi AS). Målet var å utvikle nye produkter og behandlingsmetoder for mennesker med rygg- og andre muskel- og skjelettskader og plager.  Etter 20 år med egne ryggproblem var han overbevist om at det ikke holdt med vanlig behandling og så vente på neste tilbakefall.  ”Gå en tur i skogen” anbefalingen var ikke nok.  20 års systematisk utvikling har ført til Redcord i dag er i bruk på fysikalske klinikker i 25 land.  Veiledning og motivasjon til egentrening i hjemmet inngår i behandlingen.  Petters far hadde hatt 40 år med ryggproblem og trente med Redcord i hjemmet og så på bo- og omsorgshjem til han var 100 år.  Øvelsene og treningsprogrammet fikk han fra fysioterapeuten.  Neste mål for Redcord er øvelsesprogram på video på APP for ulike tilstander og behov. 
 

Sigurd From

Last ned presentasjonen her
Sigurd From er utdannet siv. Ing i telematikk ved NTNU.
Siden 1987 har han arbeid med Helse og IT i forskjellige firma som Telenor, Tieto og DIPS ASA der han nå er Utviklingsdirektør.
Sigurd From på Twitter
 

Heidi Thorstensen

Last ned presentasjonen her
Heidi Thorstensen, personvernombud, har lang erfaring med arbeid innen informasjonssikkerhet og personvern innen offentlig forvaltning, privat næringsliv og Forsvaret. Siden 2003 ansatt som personvernombud ved landet største sykehus, og er seksjonsleder for personvern/informasjonssikkerhet i direktørens stab, Oslo universitetssykehus.